22 Mar 2021
marec 22, 2021

Bistra voda, kri naših prednikov

0 Comment

TA BISTRA VODA, KI TEČE V HITRIH POTOKIH IN REKAH, NI SAMO VODA, AMPAK KRI NAŠIH PREDNIKOV

V Sloveniji bo danes, ob svetovnem dnevu voda, državni zbor republike Slovenije “brez globalnega javnega pogovora” obravnaval predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah. Predlog zakona nedvoumno in bistveno zmanjšuje raven zaščite podzemnih vodnih virov in s tem varno oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Predlog zakona prav tako razširja možnost posegov na vodna in priobalna zemljišča za vse objekte v javni rabi v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.

Nobena vlada in noben parlament si ne moreta vzeti pravice, da o tako pomembni spremembi odločata v okviru skrajšanega zakonodajnega postopka in mimo volje ljudi, še posebej zaradi 70.a člena Ustave RS, ki opredeljuje pravico do pitne vode.

Reka je življenje samo po sebi in čeprav predstavljajo reke manj kot 1% zemeljske površine, živi v rekah skoraj polovica vseh ribjih vrst. Sladkovodne vrste so najbolj ogrožene, njihova populacija pa se je v zadnjih 50 letih zmanjšala za več kot 80 %. Vsaka vrsta je edinstvena. Izguba kateregakoli dela vodi v izgubo popolnosti našega sveta, nas oropa za koristne organizme in okrni naše okolje.

Dejstva:
– Reke v Sloveniji imajo velik naravni in kulturni pomen.
– Skoraj 60 % slovenskih rek ne dosega dobrega ekološkega stanja, kar pome-ni, da jih je človek s svojim onesnaževanjem, zajezitvami in drugimi posegi bistveno spremenil in ogrozil.
– Največji problem onesnaženja rek predstavljajo zajezitve, betoniranje rečnih strug in druge hidro-morfološke obremenitve.
– Jezovi motijo naravno delovanje rek, povzročajo obsežen upad ribjih populacij ter ovirajo njihovo selitev in selitev drugih prosto živečih vrst rečnih živali.
– V celinskih vodah Slovenije živi 86 sladkovodnih vrst rib.
– V slovenskih rekah je zaradi človekovega posega v njihove habitate ogrože-nih 55 vrst rib, piškurjev in rakov.
– Zaradi poseganja v vodotoke so štiri avtohtone vrste rib pred izginotjem: potočna postrv, platnica, sulec in podust
– Na vsakih dveh kilometrih evropskih rek se v povprečju nahaja vsaj ena ovira.

Poslanke in poslance Državnega zbora pozivamo k premisleku, ali naj prav na mednarodni Dan voda, ki naj bi človeško skupnost na planetu spomnil na odgovoren odnos do vode, odprejo pot zakonskim spremembam, ki ogrožajo ne le vodo, ampak tudi kakovost življenja na sploh.

Povejmo jim, kaj nam pomenijo reke. Pozivamo vas, da nam v dveh, treh stavkih, lahko tudi samo v eni besedi, v komentar napišite, kaj vam pomeni reka, ki teče skozi vaš kraj, kakšna čustva vam vzbuja, kakšni spomini vas vežejo na vašo reko.

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja