Članstvo

V društvu si želimo, da se nam pridruži čim več novih, aktivnih članov, ki bodo že aktivnim prostovoljcem pomagali pri delu, ki ga ni malo.
Vabimo vse ljudi dobre volje, ki so kakorkoli pripravljeni pomagati za dobrobit živali tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Poudarimo naj, da vsak član dela po svojih zmožnostih, delo je prostovoljno in spoštovali in cenili bomo vsako, še najmanjšo pomoč.

Na tem mestu podajamo določila iz statuta Društva za dobrobit živali AniMa:

Članstvo v društvu je prostovoljno. Član/ica društva je lahko vsak/ državljan/ka Republike Slovenije, ki sprejme ta statut in se ravna po njegovih določilih. V ta namen poda pisno pristopno izjavo in plača članarino. S podpisano pristopno izjavo član privoli, da se lahko njegovi osebni podatki, v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, uporabljajo za potrebe dejavnosti društva.

Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.

Mladoletnik od 7. do dopolnjenega 15. leta starosti lahko vstopi v društvo na podlagi pisnega soglasja njegovega zakonitega zastopnika.

Društvo ima poleg rednih tudi častne in podporne člane ter sponzorje.

Redni član društva lahko postane vsaka poslovno sposobna, polnoletna fizična oseba, ki:

– podpiše pristopno izjavo in pri njej niso izpolnjeni pogoji iz 8. odstavka tega člena,
– s podpisom pristopne izjave sprejme vsa pravila društva in se po njih tudi ravna,
– se zaveže, da bo sodelovala pri aktivnostih društva, pomagala društvu in širila njegov ugled,
– plača članarino.

Pristopna izjava
Statut društva za dobrobit živali AniMa