Kako društvo ukrepa v primeru mučenja, zlorabe ali zanemarjanja živali

Društvo prejme veliko anonimnih prijav ljudi, ki jim je mar za živali in ki se ob zlorabi ne želijo obrniti proč. Ko prejmemo prijavo, najprej ocenimo resnost situacije. Prijave, kjer je ogroženo življenje imajo vedno prednost. Ocenimo ali je stanje živali, za katero smo dobili prijavo, v skladu u obstoječim zakonom o zaščiti živali in kje prihaja do odstopanj. To je pomembno, saj dobimo veliko lažnih prijav, ki so bodisi plod sosedskih sporov ali nepoznavanja zakona o zaščiti živali, ki predpisuje zgolj minimalne pogoje.

V kolikor ugotovimo, da gre za kršitve se odpravimo na teren. Naš namen je, da se s kršitelji pogovorimo in poskusimo v sodelovanju z njimi živalim izboljšati življenjske pogoje. Po naših izkušnjah gre v večini primerov za neznanje skrbnikov in težave odpravimo brez večjih naporov.

Skrbnikom, ki so pripravljeni sodelovati, smo vedno pripravljeni pomagati. Kadar skrbniki ne sodelujejo smo žal primorani posredovati prijavo z našimi ugotovitvami na Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, včasih vključimo še medije.

Na terenu smo pozorni na stanje živali, primernost privezov, boksov, pasjih hišic in na ustreznost prehrane, prav tako smo pozorni na zdravstveno in psihično stanje živali. Poskušamo odpraviti priveze in premajhne bokse, ki predstavljajo fizično in psihično mučenje živali, ki drugačnega življenja ne poznajo.

Spodbujamo tudi kastracije in sterilizacije, s katerimi se zmanjšuje število nezaželjenih mladičev, zgodnje sterilizacije- pred prvo gonitvijo, pa prav tako pozitivno vplivajo na zdravje živali, saj na tak način zelo uspešno preprečujemo zelo pogostega raka na mlečnih žlezah. Ostro zavračamo mišljenje, da mora psička imeti vsaj eno leglo. To je za psičko zelo neprijeten in predvsem zelo škodljiv mit!

Skrbnike poučimo o tem, kako se za živali skrbi in kako se lahko s svojo živaljo učinkovito povežejo. Živalim se predvsem trudimo zagotoviti čim več gibanja. V kolikor skrbniki ne želijo ali niso sposobni za žival pravilno poskrbeti, a so jo pripravljeni oddati, steče postopek iskanja kvalitetnega doma za dotično žival.

Pomoč pri ugotavljanju ali dejansko gre za mučenje oz. zanemarjanje živali:

VELIKOST PESJAKA (Priloga Pravilnika o zaščiti hišnih živali):

  • Teža psa do 28 kg – Minimalna površina pesjaka 6 m²
  • Teža psa nad 28kg – Minimalna površina pesjaka 8 m²

Opozorilo: Pes je družabno bitje, ki potrebuje ogromno gibanja! Konstantno zadrževanje psov v pesjakih predstavlja psihično in fizično mučenje živali ter povzroča široko paleto nezaželjenih vedenj in zdravstvenih težav.

MINIMALNA POVRŠINA PESJAKA, V KATEREM BIVA VEČ PSOV:

Screen Shot 2016-02-23 at 13.35.04

VELIKOST PASJE UTE (priloga Pravilnika o zaščiti hišnih živali):

Screen Shot 2016-02-23 at 13.35.13

PRIVEZ

– NAJMANJ 3-KRATNA DOLŽINA PSA (od konice nosu do korena repa), vendar ne krajša od 3 metrov (velja za manjše pse, ki v dolžino ne merijo 3 metre)

  • Prepoved zatezne, bodeče ali pretesne ovratnice
  • Teža priveza ne sme presegati 1/12 teže psa

Opozorilo: Pes je družabno bitje, ki potrebuje ogromno gibanja! Konstantno zadrževanje psov na privezih predstavlja psihično in fizično mučenje živali ter povzroča široko paleto nezaželjenih vedenj in zdravstvenih težav.

Pozivamo vas, da v kolikor naletite na zanemarjanje ali mučenje živali, da se odzovete in situacij prijavite. Lahko, da boste za žival v stiski edino upanje. Prijaviteljev ne izpostavljamo. Prijave lahko pošljete na E-mail naslov: prijave.animalsmatter@gmail.com

V kolikor je mogoče, je prav tako dobrodošla kakšna fotografija, ki jo uporabimo, da lažje precenimo situacijo. Prijave morajo vsebovati vsaj naslov, na katerem biva zlorabljena žival in podatke prijavitelja (ime priimek, naslov in telefonsko številko), ki jih kot že rečeno nikakor ne posredujemo naprej.

Vsem potencialnim skrbnikom živali pa polagamo na srce, da naj, preden se odločijo, da sprejmejo k sebi katerokoli žival, dobro premislijo ali so sposobni in pripravljeni zanjo skrbet in poskrbet kot je treba. Prav tako svetujemo, da se o željeni živali dobro poučijo. Različne živali imajo različne potrebe in različna življenjska obdobja ter poleg veselja predstavljajo tudi obveznost in finančno breme.