V društvu za dobrobit živali AniMa smo za naše članic/e, naše podpornike in zainteresirano javnost poizvedeli, kakšen je odnos političnih strank, ki se v predvolilni kampanji borijo za oblast, do živali in do aktualnih problemov glede dobrobiti živali v Sloveniji. Dopis strankam so sopodpisala naslednja društva: Društvo Lajka, Društvo Animal Angels, Društvo za pomoč živalim Rubayal, Društvo za zaščito živali Slovenska Bistrica, Društvo za zaščito in pomoč živalim Hrastnik, Društvo za zaščito živali Pomurja in Zavod Pit.

Na 22 političnih strank, ki so odprle transakcijske račune za udeležbo v volilni kampanji v Državni zbor 2022, smo naslovili naslednja vprašanja:
Kakšno je stališče vaše stranke do statusa živali kot čutečih bitij?
Kakšno je stališče vaše stranke do stanja živinoreje v Sloveniji?
Kakšno je stališče vaše stranke do lova na medvede, volkove in divje prašiče ter do lova nasploh v Sloveniji?
Kakšno je stališče vaše stranke do uporabe živali v medicinskih poskusih oziroma v znanstvenoraziskovalne namene?
Kakšno je stališče vaše stranke do aktualnega zakona o zaščiti živali (ZZZiv) iz leta 1999, nazadnje spremenjenega 1. 10. 2021?
Kakšno je stališče vaše stranke do priklepanja psov na verige?
Ali predvolilni program vaše stranke naslavlja položaj živali?
Ali se v vašem programu zavezujete h kakršnimkoli spremembam na področju položaja živali v Sloveniji?

odnos političnih strank do živali – analiza

prejeti odgovori strank

Teh osem vprašanj zajema večino problemov v odnosu sodobne slovenske družbe do živali. Vprašanja so hote zastavljena splošno in odprto, da bi stranke z odgovori pokazale svoje poznavanje področja dobrobiti živali in da jim odgovorov na narekujemo vnaprej.

Strankam smo za odgovore dali več tednov časa. Na naša vprašanja je v roku odgovorilo 6 strank (po abecednem redu):
Dobra država, Domovinska liga, Levica, Lista Marjana Šarca, Nova Slovenija, Slovenska demokratska stranka.

Na naša vprašanja se ni zdelo vredno odgovoriti 16 strankam: SD – Socialni demokrati, SAB – Stranka Alenke Bratušek, DESUS, Konkretno, SNS – Slovenska nacionalna stranka, Naša dežela, Gibanje Svoboda, Vesna, Piratska stranka, Resnica, Neodvisna stranka Pomurja, Zelena dežela, Lista Borisa Popoviča, Za ljudstvo Slovenije, Stranka Naša prihodnost, Socialistična partija Slovenije.
Med strankami, ki so se odzvale na naš dopis, so 4 parlamentarne in 2 zunajparlamentarni stranki.

Sopodpisana društva imamo samo na Facebooku 151300 sledilcev in podpornikov. Na prihajajočih volitvah bo imelo pravico sodelovati 1.699.433 volilnih upravičenk/cev.

Ugotovitve:

Tri četrtine političnih strank, sodelujočih v kampanji, ni odgovorilo na naša vprašanja. Sklepamo, da je odnos slovenske družbe do živali zanje nepomembna tema.
Med strankami, ki so se odzvale na naš dopis, ni nobene, ki bi si upala zavzemati se za popolno osvoboditev živali. Prav vse stranke še naprej zagovarjajo takšno ali drugačno obliko suženjstva živali.

Status živali kot čutečih bitij: Vse sodelujoče stranke se v odgovorih strinjajo s tem statusom. SDS je ob sprejetju te spremembe stvarno pravnega zakonika 5. 3. 2020 glasovala proti ureditvi statusa živali kot čutečih bitij. Zdaj v svojem odgovoru navaja, da bi status moral biti urejen z Zakonom o zaščiti živali, ki ga je lani vlada predlagala brez te rešitve. Pridobili smo pravno mnenje glede učinka spremembe statusa živali v stvarnopravnem zakoniku. Slednji je »brezzobi tiger« pri dejanskem spreminjanju položaja živali, saj le napotuje na področni zakon, to je Zakon za zaščito živali. Šele uskladitev kazenske zakonodaje s statusom živali kot čutečih bitij bo prinesla dejansko spremembo njihovega položaja.
Stanje živinoreje: Vse stranke zagovarjajo živinorejo. Trpljenje rejnih živali je razumljeno kot posamezni eksces, ne pravilo na podlagi odnosa velike večine rejcev do njihove žive lastnine. Za DOM, SDS in NSI se divjad mora umakniti kmetijstvu. SDS odločitev o potrošnji mesa prepušča vsakemu posamezniku, čeprav se posameznik glede tega ni zmožen informirano in avtonomno odločati.
Lov na zaščitene vrste in lov nasploh: Dobra država in Levica sta proti lovu, DOM, LMŠ, NSI in SDS zagovarjajo lov. DOM bi privatizirala lov, kar bi imelo za posledico še manj nadzora nad lovom. Kolonizacija življenjskega prostora živali bo navsezadnje povsem iztrebila divjad in te tri stranke s tem nimajo težav. Barbarstvo mučnega pobijanja divjih živali za trofeje teh strank očitno ne moti.

Poskusi na živalih: Samo Levica se zavzema za njihovo popolno prepoved, ostale stranke zagovarjajo poskuse na živalih. Pri tem se nekatere izgovarjajo na zakonodajo EU, čeprav je po slednji nacionalna zakonodaja države članice lahko strožja od evropske. DOM ni seznanjena z obstoječo prepovedjo poskusov za kozmetično industrijo. LMŠ zgolj upa, da se bodo v nedoločni prihodnosti na voljo nedoločne alternative.
Aktualni Zakon o zaščiti živali: DOM in NSI se nista posebej opredelili, čeprav je NSI glasovala zanj. SDS je z zakonom zadovoljna, saj ga je predlagala vlada pod njenim vodstvom. SDS se je v odgovoru na naše vprašanje glede statusa živali kot čutečih bitij zavzela za tozadevno spremembo Zakona o zaščiti živali, vendar vlada v svoj lanski zakonski predlog novele ZZZiv tega ni vključila.

Priklepanje psov: Dobra država in DOM sta izrecno proti priklepanju. LMŠ je proti samo načelno, saj se obenem zavzema za jasne izjeme. S priklepanjem psov po veljavni zakonodaji se strinjajo Levica, NSI in SDS.
Položaj živali v volilnem programu: DOM in Levica odgovarjata, da sta sta izrecno vključili živali v svoja programa. Pri ostalih strankah »se razume«, da je položaj živali v programu naslovljen, čeprav dejansko ni.

Zaveze k spremembam, če bodo izvoljeni: Najobširneje in najkonkretneje se je k spremembam zavezala Levica, nadalje LMŠ in NSI. Ostale stranke so navedle nezavezujoče zaveze.

Živali – domače, rejne in divje – so člani naše skupnosti in kot formalno priznana čuteča bitja politični subjekti naše družbe.

Za interes živali, katerih glas smo člani/ce in podporniki/ce društev za dobrobit živali, na letošnjih volitvah v državni zbor nimamo koga voliti, saj jim nobena stranka ni pripravljena zagotoviti polne svobode in zaščite.

V kolikor lahko sploh verjamemo predvolilnim obljubam, bodo živali mogoče manj trpele, če bosta v naslednjem mandatu na oblasti Levica in/ali Lista Marjana Šarca. S ponovno vladavino SDS se bo aktualno trpljenje živali v Sloveniji nadaljevalo ali poslabšalo. Za namere ostalih strank ne vemo, ker na naša vprašanja niso odgovorile.

KO SE BOSTE ODLOČALI, KOGA VOLITI, MISLITE TUDI NA ŽIVALI!

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja