Slovenija že vrsto let tolerira odstrel zaščitenih vrst, ki so naša naravna dediščina in kulturna vrednota, in s tem v resnici krši habitatno direktivo. Kvotno določanje odstrela z letnimi Odloki o ukrepu odvzema osebkov vrste rjavega medveda in volka iz narave ni legitimno.

Z Odloki se določi število volkov in medvedov za odstrel (vsaj 20% celotne populacije medveda in 15% populacije volka). Da je takšne način upravljanja z velikimi zvermi nezakonit, je potrdilo Upravno sodišče RS, EU Sodišče in tudi Visoko sodišče regije Castilla y León. Vsi izvršeni odstreli iz preteklosti, so v resnici kršili habitatno direktivo in so nelegitimni (https://wilderness-society.org/spanish-court-declares-wolf…/).

Pred sprejetjem Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave 2019, so bili trije zadnji odloki oz. pravilniki o odvzemu medveda in volka iz narave pred Upravnim sodiščem RS zavrnjeni. Z interventnim zakonom 2019/20 (ZIOMVN), ki je za odstrel odredil povsem enako število živali kot prej odpravljeni odloki, je vlada zaobšla možnost sodnega varstva pred neupravičenim posegom v zaščiteni vrsti. Tako urejanje predstavlja kršitev načela pravne države, zato se je tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora do takega urejanja izrekla negativno. Zoper ZIOMVN sta bili leta 2019 vloženi dve pobudi za presojo ustavnosti.

Čeprav Ustavno sodišče o navedenih pobudah že od lanskega poletja (!) še ni odločilo, je 18. februarja 2020 Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sklicala sejo zaradi novega predloga zakona o spremembah Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave. Predlog odstrela je kar 220 medvedov. Predstavniki javnosti niso bili povabljeni niti obveščeni o predlogu seje. Predlog je bil sprejet.

Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec je lansko leto, v slogu šank debate, osvetlila nekaj preprostih dejstev: »interventnega zakona nismo vložili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, temveč na ministrstvu za okolje in prostor, ki je v Sloveniji odgovorno za ravnanje z zaščitenimi divjimi zvermi in to ob sodelovanju vseh pristojnih institucij in ob spoštovanju vseh postopkov.« Dodala je tudi, da »sprejetega zakona, ki je v skladu tudi z evropsko zakonodajo, ni možno kar preklicati, saj je postopek sprejema zakonodaje znan in so ga sprejeli poslanci Državnega zbora in tudi ni moja pristojnost, da ga predlagam v razveljavitev«.

ZIOMVN nikakor ni v skladu z evropsko zakonodajo, je pa v skladu s šank debatami »dajmo mi po svoje in nikomur ne povejmo«.

Nekateri deležniki Ministrstva za kmetijstvo (rejci-lovci) zavračajo vse zaščitne ukrepe, izvedenega še ni bilo prav nobenega drugega ukrepa razen kvotnih odstrelov. Ministrica zavaja svoje deležnike s 90 % sofinanciranjem, medtem ko Evropska Komisija omogoča 100 % financiranje zaščitnih ukrepov (EU: Costs For Livestock Protection And Damages Can Now Be Fully Compensated, 12.11.2018:
https://wilderness-society.org/eu-costs-for-livestock-prot…/;
Amendments to the State aid Guidelines for the agriculture sector to better address damages caused by wolves and other protected animals, 8.11.2018: https://ec.europa.eu/…/amendments-state-aid-guidelines-agri…).

Po vsem tem ni več nobenega dvoma, da gre pri sprejemanju interventnih zakonov izključno za uresničevanje interesov lovskega lobija, ki se javnosti kaže kot lobi rejcev. Rejci, ki se zavzemajo za odstrel so tudi lovci, ki se zavzemajo izključno za svoje lastne interese ustvarjanja dobička na račun trgovanja z ustreljenimi živalmi (prodaja mesa v svojih gostilnah, v kmečkih turizmih, izvoz na tuje trge, preprodaja lovskih trofej, lovski turizem). Veliko pove tudi informacija, da je Slovenija, še zlasti nekaj velikih podjetij, ki so tesno povezana z Zavodom za gozdove RS, druga največja izvoznica divjačinskega mesa v Evropi!

Društvo za dobrobit živali AniMa

Vir fotografij: splet (fotografije so simbolične)

Dodajamo še članek objavljen v Delu

Članek v Delu

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja