V luči nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) Evropska komisija in Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost vabita na dogodek Na poti zelenega prehoda, ki bo v petek, 21. oktobra 2022, med 9. in 13. uro v Hiši EU. V duhu trajnostnega razvoja in skrbi za okolje pa je pred dobrim letom dni nastala vseevropska pobuda Evropski podnebni pakt, ki v prihajajočih tednih v Slovenijo prinaša raznotere aktivnosti, na katerih bodo sodelovale okoljevarstvene organizacije, slovenske ambasadorke in ambasadorji podnebnega pakta, mladi in drugi.

 

S številnimi aktivnostmi odločneje proti podnebnim spremembam tudi v Sloveniji

Na poti zelenega prehoda je prvi letni dogodek Načrta za okrevanje in odpornost v Sloveniji, na katerem se bodo udeleženci lahko seznanili z načrtovanimi reformami ter naložbami, ki jih omogoča NOO na področju energetike, s poudarkom na obnovljivih virih energije in trajnostne mobilnosti. »Z vsakim evrom, ki ga vložimo v obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost, smo bližje energetski neodvisnosti Evrope. Načrt za okrevanje in odpornost Sloveniji ponuja veliko priložnosti za vlaganja v zelene rešitve, med njimi v trajnostno mobilnost in kakovosten javni promet za ljudi«, poudarja vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše in doda: »Zeleni prehod je prihodnost vseh nas, zato je nujno, da pri tem združimo moči. «  

S ciljem, da bi v Sloveniji okrepili ozaveščenost o podnebnih vprašanjih in ukrepih EU ter ob tem povezali državljane in organizacije, ki delujejo ali se želijo vključiti v ukrepanje na področju podnebja, se bodo v novembru in decembru zvrstile tudi številne aktivnosti v okviru pobude Evropski podnebni pakt.

Nevenka Lukič Rojšek, koordinatorka Evropskega podnebnega pakta v Sloveniji iz WWF Adrija, ob tem pojasni: »Podnebne spremembe se ne dogajajo nekomu drugemu, nekje daleč, v prihodnosti, temveč nam, danes in tukaj. Mi smo prva generacija, ki se zaveda uničujočih posledic podnebnih sprememb na obstoj življenja na našem planetu. In morda smo zadnji, ki lahko karkoli storimo. Skupaj se lahko borimo proti tem grožnjam in naravi pomagamo, da bo še naprej oskrbela vsako živo bitje, vključno z nami, zato je cilj Evropskega podnebnega pakta ustvariti odprto in vključujočo platformo, s katero bi državljane in skupnosti spodbudili k ukrepanju za naše podnebje in okolje. Namen je, da se povežemo z drugimi, delimo ideje in izkušnje, da smo drugim za vzgled.«

Pod okriljem Evropskega podnebnega pakta se bodo med drugim, v sodelovanju z okoljsko organizacijo Alpe Adria Green, po izbranih osnovnih šolah izvedle poučne delavnice z otroki in mladimi na temo elektromobilnosti, na Ptuju pa bodo mladi ustvarjalci na posledice podnebnih sprememb opozorili na kreativen način z živo poslikavo motivov okolja na svetlobne ulične škatle.

Evropski podnebni pakt – prostor za skupno delo in učenje v boju proti podnebnim spremembam

Z Evropskim podnebnim paktom se tako Evropa ne odziva le na znanstvene ugotovitve, temveč tudi na vse glasnejše zahteve državljanov po odločnejšem ukrepanju. Rešitve, ki jih predpostavlja Evropski zeleni dogovor, so lahko uspešne le, če bodo ljudje, skupnosti in organizacije sodelovali ter ukrepali na skupni poti do bolj trajnostne Evrope. Evropski podnebni pakt vsem zainteresiranim ponuja možnost, da si izmenjujejo informacije, razpravljajo o podnebni krizi in ukrepajo v zvezi z njo ter tako prispevajo svoj del v ukrepanju proti podnebnim spremembam v Evropi.

Nevenka Lukič Rojšek ob tem še dodaja: »Evropski podnebni pakt je gibanje, ki povezuje ljudi s skupnim ciljem, kjer vsak sprejema odločitve v svojem svetu, da bi skupaj zgradili bolj trajnostno Evropo za vse nas. Del gibanja smo lahko kot posameznik ali kot organizacija. V gibanje se lahko vključimo na več načinov: na spletnem mestu pakta lahko povemo svoje mnenje o trajnostni prihodnosti, postanemo lahko ambasador pakta ali influenser, sodelujemo na prireditvah in delavnicah ali pa organiziramo svoje delavnice, organizacije pa se lahko zavežejo podnebnim ukrepom.

Zakaj je ukrepanje proti podnebnim spremembam danes bolj potrebno kot kadarkoli prej?

Nedavno objavljeno Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2022[1], ugotavlja, da se v Sloveniji temperatura z leti zvišuje in to celo hitreje od svetovnega povprečja. Od začetka sistematičnih meritev leta 1961 do leta 2020 se je temperatura v Sloveniji zvišala že za 2,4 °C, naraščanje povprečne letne temperature pa je najbolj očitno v zadnjih treh desetletjih. Projekcije kažejo, da se bodo spremembe še naprej stopnjevale, posledice pa se bodo odražale zlasti v višanju gladine morja (zaradi taljenja ledenikov in toplotnega raztezanja morske vode), višanju koncentracije toplogrednih plinov v ozračju ter ekstremnih vremenskih in podnebnih dogodkih (kakor so poplave, suše, toča, močan veter), ki bodo vplivali na kakovost življenja.

 

 

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja