Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo ANIMA5 na številko 1919 in prispevali boste 5 EUR za lačne, zapuščene, bolne živali.
Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telemacha, Telekoma, Izimobila in Si.Mobila.

Navodila in pogoji uporabe storitve SMS donacija v okviru humanitarne akcije
»SMS Donacija« TELEMACH

1. HUMANITARNA AKCIJA

Ti pogoji določajo način uporabe storitve SMS donacija v humanitarni akciji »SMS Donacija« »ANIMA5«. Namen storitve SMS donacija je vsem zainteresiranim darovalcem, ki so predplačniški ali naročniški uporabniki storitev mobilne telefonije Telemacha, z vključeno možnostjo pošiljanja/prejemanja SMS sporočil, omogočiti preprost in zanesljiv način zbiranja sredstev za dobrodelen namen.
Organizator humanitarne akcije je DRUŠTVO ANIMA. Organizator je odgovoren za pravilno izvedbo humanitarne akcije.
2. POSTOPEK

Uporabnik donira sredstva tako, da pošlje SMS sporočilo s ključno besedo »ANIMA5« na številko 1919 (odhodno SMS sporočilo), ki se uporabniku zaračuna po Ceniku. V primeru, da je poslano SMS sporočilo v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena ustrezno prejeto na strani Telemacha, uporabnik dobi na svoj mobilni telefon SMS sporočilo z zahvalo o donaciji (dohodno SMS sporočilo), ki se uporabniku zaračuna po ceni določeni v pogodbi.
Donacija se naročniku obračuna na mesečnem računu, predplačniškemu uporabniku pa se odšteje od dobroimetja na predplačniškem računu. V primeru, da stanje dobroimetja ne zadošča za donacijo, donacija ni mogoča.

3. DAROVANA SREDSTVA

Telemach bo organizatorju humanitarne akcije, DRUŠTVO ANIMA, daroval naslednja zbrana sredstva:
– zbrana sredstva od poslanih SMS sporočil s ključno besedo »ANIMA5« na številko “1919”, ki jih Telemach obračuna po Ceniku, po odbitju DDV v skladu z zakonom, ki ureja področje davka na dodano vrednost;
– zbrana sredstva plačil dohodnih sporočil, ki jih Telemach pošlje pošiljateljem v skladu z drugim odstavkom 2. člena teh navodil.

4. VAROVANJE ZASEBNOSTI

Družba Telemach varuje zasebnost naročnikov in uporabnikov storitev. S sodelovanjem v humanitarni akciji pod pogoji teh Navodil udeleženec dovoljuje TELEMACH-u obdelovanje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zbrani bodo naslednji podatki, ki se lahko štejejo kot osebni: MSISDN številka pošiljatelja, število poslanih sporočil.

5. OMEJITVE

Uporabniki razumejo in se strinjajo, da v skladu z uporabljeno tehnologijo, standardi, prenosom in drugimi omejitvami, ki so glede varnosti in zanesljivosti lastni sistemu za pošiljanje SMS sporočil, sistem za pošiljanje SMS sporočil ni absolutno varen oz. zanesljiv. Telemach ne zagotavlja uspešne dostave SMS sporočil, ali takojšnje dostave po pošiljanju, saj je dostava sporočila odvisna od dejavnikov, ki so izven nadzora Telemacha (npr. ugasnjen mobilni terminal, nedosegljivost naslovnika ipd.). Telemach se bo vsako ne-delovanje ali omejeno delovanje storitve trudil odpraviti v najkrajšem možnem času.
Uporabnik se odpoveduje vsem in vsakršnim zahtevkom za povračilo škode, ki bi nastala kot posledica uporabe sistema za pošiljanje SMS sporočil. Za prenos SMS sporočil se smiselno uporabljajo splošni pogoji poslovanja oz. uporabe, ki se nanašajo na nudenje elektronskih komunikacijskih storitev Telemacha.

6. REKLAMACIJE

Telemach vodi morebitne reklamacijske in druge postopke v zvezi z delovanjem elektronskega komunikacijskega omrežja in zaračunavanjem SMS sporočil v skladu splošnimi pogoji poslovanja oz. uporabe, ki se nanašajo na nudenje elektronskih komunikacijskih storitev Telemacha. Reklamacije morajo biti v pisni obliki in poslane Telemachu, najkasneje v roku 15 dni od prejema računa oz. 15 dni od reklamacijskega dogodka, če gre za predplačniške uporabnike.

7. SPREJEM POGOJEV

Vsak sodelujoči s sodelovanjem v teh humanitarni akciji sprejema pravila in pogoje teh Navodil.

Ljubljana, 9.11.2016
CENIK STORITVE »SMS Donacija« v okviru humanitarne akcije
»ANIMA5«

KLJUČNA BESEDA NAMEN SMS SPOROČILA CENA V € DDV
ANIMA5 Donacija za DRUŠTVO ANIMA 5€ 0%

1. Cene za odhodna sporočila SMS:
– vsako odhodno SMS sporočilo (poslano SMS sporočilo uporabnika) se obračuna po Ceniku operaterja.
2. Cene za dohodna sporočila SMS: 5,00€
– zahvalno sporočilo pri donaciji (uporabniku posredovano SMS sporočilo): Hvala, ker nam pomagate pomagati, skupaj smo glas tistih, ki svojega glasu nimajo. AniMa (donacija)
3. Račun
Na vašem mesečnem računu bodo prikazani:
– poslana (odhodna) SMS sporočila v sklopu ostalih sporočil SMS,
– prejeta (dohodna) SMS sporočila ločeno, pod posebno postavko »SMS donacija«.
4. Potrdilo o donaciji
Telemachovi naročniki prejmejo potrdilo o donaciji na računu za storitve v omrežju (pod postavko »SMS donacija«). V primeru, da zakon, ki ureja davčno področje, to omogoča, plačan račun naročniki lahko uporabijo pri uveljavljanju davčne olajšave.
Uporabniki predplačniškega sistema po zaključku akcije lahko potrdilo o donaciji zahtevajo v vseh centrih, na podlagi predloženega osebnega dokumenta, davčne številke ter na primeren način vzpostavljenim dejstvom statusa predplačniškega uporabnika v času pošiljanja SMS (s predložitvijo pravilne PIN in PUK kode za določeno predplačniško številko ali s predplačniškim certifikatom).

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja