Zaradi zaskrbljujoče situacije na področju upravljanja z velikimi zvermi v Sloveniji smo poslali Evropski komisiji in Evropskemu parlamentu tretje javno pismo, ki ga je sopodpisalo 31 nevladnih organizacij Slovenije s področja dobrobiti živali in varovanja okolja.

Evropsko komisijo in Evropski parlament prosimo, da v okviru svojih pristojnosti ukrepajo za spoštovanje in upoštevanje Habitatne direktive s strani Slovenije ter za ohranitev naravne dediščine za sedanje in prihodnje rodove.

Javno pismo nevladnih organizacij Evropski komisiji in Evropskemu parlamentu sta podprli tudi Piratska stranka Slovenije in stranka Levica. Hvala!!!

Pismo v celoti objavljamo:

“Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji
Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji
Dunajska cesta 20
SI – 1000 Ljubljana

Ljubljana, 6.4.2020

TRETJE JAVNO PISMO NEVLADNIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE EVROPSKI KOMISIJI IN EVROPSKEMU PARLAMENTU

V Sloveniji ponovno poskus legalizacije poboja medvedov in volkov

Ministrstvo za okolje in prostor RS je 31. marca 2020 podprlo predlog zakona o interventnem »odvzemu« 240 medvedov iz narave do konca aprila 2021 in 30 volkov do konca januarja 2021. Državni svet RS je predlog zakona sprejel na pobudo državnega svetnika in člana stranke SLS Branka Tomažiča. Državni zbor RS je napovedal, da bo predlog obravnaval po skrajšanem postopku. Po ocenah strokovnjakov Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je bilo v Sloveniji leta 2018 okoli 975 medvedov in okoli 75 volkov, leta 2019 pa 95 volkov, medvedov pa okoli 1.000.

V skladu z Zakonom o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave 2019, ki ga je Državni zbor RS po hitrem postopku sprejel 20.6.2019, bodo lovci do konca aprila 2020 iz narave »odvzeli« 200 medvedov, do septembra 2020 tudi 11 volkov. Do novembra 2019 so lovci ubili že 165 medvedov in pet volkov (kolikor so uradno poročali!).

Pred sprejetjem Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave 2019, so bili zadnji trije odloki o odvzemu medveda in volka iz narave pred Upravnim sodiščem RS zavrnjeni. Prvič po več letih rutinskega streljanja medveda in volka so bili vlada in povezane ustanove prisiljeni dokazovati svoj prav sodnem postopku, saj so doslej lahkotno zavračali vse pripombe javnosti z močjo oblasti, ne pa z močjo argumentov. Z interventnim zakonom 2019/20 pa je vlada zaobšla možnost sodnega varstva pred neupravičenim posegom v zaščiteno vrsto.

Novi predlog interventnega zakona tudi pri upravljanju populacije volkov predvideva kvotni odvzem, poleg tega širi prostor za odstrel, povečuje dovoljeno odstopanje telesne mase za odstrel medveda z 20% na 30 %. Pogoji za odstrel volka so blažji, kazni za kršitelje (divji lov) so znatno nižje. Predstavniki nevladnih organizacij se, kljub nasprotnim trditvam (bivših) predstavnikov MOP, nismo strinjali z letnim kvotnim odstrelom medveda, ki so ga na MOP z deležniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano načrtovali v Strategiji upravljanja z medvedom za obdobje 2018-2028.

MOP je v odgovoru na vprašanje, katere javnosti podpirajo zakonski predlog, odgovorilo, da se Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Lovska zveza Slovenije ter Sindikat kmetov Slovenije strinjajo, da je potrebna zakonska ureditev tega področja, ki bo zagotavljala pravočasne in konkretne rešitve problema. Več kot očitno je, da predlog zakona podpirajo zlasti omenjene interesne skupine, ki ne predstavljajo javnosti, pač pa predvsem svoje parcialne (ekonomske) interese.

Junija 2019 sta bili zoper Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave 2019 vloženi dve pobudi za presojo ustavnosti. Ustavno sodišče Republike Slovenije o navedenih pobudah že od lanskega poletja ni odločilo; nikakršnih indikacij ni, kdaj naj bi sprejeli kakršnokoli odločitev.

Protislovno je, da Vlada odstrel z interventnim zakonom opravičuje prav z evropsko Habitatno direktivo, v delu, kjer direktiva naslavlja »družbeno sprejemljivost« sobivanja z medvedom in volkom. Argument družbene (ne)sprejemljivosti je oprla na peticijo z manj kot 3.000 podpisi rejcev in lovcev. Peticijo proti interventnemu zakonu o odvzemu 200 medvedov in 11 volkov, sprejetemu 20.6. 2019, je podpisalo 14.605 državljanov RS, vendar so bili ti podpisi spregledani in neupoštevani.

Predstavništvo Evropske komisije je Vlado RS spomnilo na razsodbo Vrhovnega sodišča EU, ki je na pobudo Višjega sodišča na Finskem pripravljalo interpretacijo člena v Habitatni direktivi o izjemah, ki dovoljuje nadzor velikih zveri z odlovom. Medtem je Vrhovno sodišče EU že razsodilo v korist zaščite volkov, ta razsodba pa pomeni pravno prakso za celotni evropski prostor in je za vse države članice enotna rešitev. Slovenija niti opomina Evropske komisije, naj počaka na razsodbo Vrhovnega sodišča EU, niti same razsodbe, potem ko je že bila sprejeta, ni upoštevala. Španija je medtem ravnala skladno z razsodbo in tako je španski pokrajini Kastilja in Leon, ki je poskusila urejati populacijo volkov s kvotami za odstrel, špansko sodišče prisodilo 1,5 milijona evrov kazni.

Predstavniki Evropske komisije so ob obisku v Sloveniji v začetku leta 2020 izrecno poudarili
previdnostni pristop, ki je temeljno načelo evropske okoljske politike in določa, da v primeru dvoma prevlada korist varstva okolja pred drugimi interesi. Izpostavili so primerno zaščito rejnih živali kot ključ do sobivanja z naravo. Za učinkovito izvajanje ukrepov zaščite rejnih živali na območjih pojavljanja medveda in volka Evropska komisija že od leta 2018 državam članicam omogoča povrnitev celotnih stroškov zaščite rejnih živali.

V projekt SloWolf, katerega cilj je bil vzpostaviti monitoring populacije volka, pripraviti akcijski načrt upravljanja volkov ter izboljšati sobivanje z njimi z izobraževanjem ter doniranjem visokih električnih mrež in pastirskih psov rejcem, se je vključilo samo osem rejcev drobnice. Raziskava števila medvedov v Sloveniji in povzročanja škod na rejnih živalih je bila opravljena v okviru projekta Life DinAlp Bear. Projektna skupina, ki sta jo financirali Slovenija in Evropska komisija, je ugotovila, da večje število medvedov ne vpliva na večanje števila škod. Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani je izvedla raziskavo, ki je pokazala, da odstrel volkov ne vpliva na obseg škode; število škodnih primerov se je po odvzemu celo povečalo.

Rejci odkrito in javno priznavajo, da zaščitnih ukrepov, ki jih sofinancira država, ne izvajajo, ne nameravajo in nočejo izvajati. Vse dokler rejci zavračajo številne zaščitne ukrepe, ki jih omogočajo država in evropski skladi, njihovo pozivanje k pokolu volkov in medvedov nikakor ni upravičeno.

V bližino naselij medveda privablja intenzivno krmljenje lovcev, ki medveda navajajo na lahko dostopno hrano, da bi ga lažje uplenili. Dopolnilno krmljenje je eden od razlogov za višjo stopnjo rasti populacije medvedov v Sloveniji. Z odstrelom medvedov se da dobro zaslužiti, saj tuji lovci za medvedjo trofejo po podatkih Lovske zveze Slovenije odštejejo od 2.500 do 6.000 EUR.

Na področju sobivanja človeka z medvedom in volkom slovenska oblast povsem ignorira javnost, Vrhovno sodišče EU in smernice Evropske komisije, kot tudi pretekle razsodbe lastnega Upravnega sodišča. Slovenija krši evropsko Direktivo o habitatih in očitno čaka na intervencijo oziroma kazen s strani Evropske komisije.

Medvede in volkove v Sloveniji uporabljajo kot predmet politične in medijske manipulacije ter kot vir zaslužka (lovski turizem, prodaja trofej, mesa, krzna), zato pozivamo Evropsko komisijo, da v skladu s svojimi pristojnostmi ukrepa v prid spoštovanju Habitatne direktive v Sloveniji in ohranjanju kakovostnega naravnega okolja za sedanje in prihodnje rodove.
Evropsko komisijo pozivamo, da se zavzame za takojšnjo uveljavitev moratorija na odstrel, in opozori Slovenijo, da spoštuje razsodbo Vrhovnega sodišča EU, ki je na pobudo Višjega sodišča na Finskem pripravilo interpretacijo člena v Habitatni direktivi o izjemah, ki dovoljuje nadzor velikih zveri z odlovom.
Znova pozivamo Evropsko komisijo, da Vladi RS konkretno sugerira dobre prakse sobivanja z zvermi v drugih državah članicah ter pogojuje kmetijske in okoljske subvencije iz evropskih skladov z uvajanjem teh praks.

PODPISNIKI:

Društvo za dobrobit živali AniMa
LAJKA, društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski
Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave
Društvo za osvoboditev živali
Društvo za zaščito živali Ljubljana
Društvo za zaščito živali Maribor
Društvo za zaščito živali Novo Mesto
Društvo za zaščito živali Kranj
Društvo za zaščito živali Kočevje
Društvo za zaščito živali Slovenska Bistrica
Društvo za zaščito živali Posavje
Obalno društvo proti mučenju živali
Društvo učiteljev gluhih Slovenije
Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije
Terra Anima, Društvo za poglobljeno ekologijo
Alion, Institute Research and Development
Društvo za varovanje okolja in pomoč živalim v stiski Reks in Mila
Zavod NAŠ KUŽA, Zaščita in pomoč živalim
Zavod za zaščito in dobrobit živali Muri
Zavod PIT
Društvo za pomoč psom Srce za Bulle
Društvo Mačja Preja
Društvo za zaščito živali ARJA
Društvo za zaščito in reševanje prostoživečih in zavrženih živali Grajske tačke
Društvo Animal Angels
Društvo Mission Pawsible
Društvo za pomoč živalim RubayaL
Društvo za zaščito konj
Matevž Jeran – Projekt »Čas za novo – trajnostno – prehransko politiko«
MIR Grünt – Eko etična pridelava hrane
Civilna iniciativa za sobivanje

Viri:
1 Pobuda za sprejem Predloga zakona o spremembah Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave: http://www.ds-rs.si/…/zakonod._iniciativa_predlog_zakona_o_…
2 Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave: https://www.uradni-list.si/…/zakon-o-interventnem-odvzemu-o…:
https://op.europa.eu/…/publication/3c7b1b64-1fd4-11ea-95ab-…
3 Lovci nadaljujejo z odstrelom medvedov in volkov:
https://www.dnevnik.si/1042913188
4 DELO; Okoljsko ministrstvo pod novim vodstvom podprlo interventni odstrel:
https://www.delo.si/…/okoljsko-ministrstvo-pod-novim-vodstv…
5 Peticija proti interventnemu zakonu o odvzemu 200 medvedov in 11 volkov, sprejetemu 20.6. 2019 https://www.peticija.online/peticija_proti_interventnemu_za…
6 Spanish court declares wolf hunting illegal: https://wilderness-society.org/spanish-court-declares-wolf…/
7 http://www.volkovi.si/…/krofel-et-al.-2011-effectiveness-of…
8 https://dinalpbear.eu/domov/”

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja