Finsko Sodišče: dovoljenja za lov na volkove izdana nezakonito
Leta 2007 je Sodišče Evropskih skupnosti razsodilo, da volkov na Finskem ni več mogoče PREVENTIVNO usmrtiti, leta 10.10.2019 pa je Vrhovno sodišče EU določilo, da morajo dovoljenja za odstopanja pri lovu na volkove za namene upravljanja populacije temeljiti na “strogih in nedvoumnih znanstvenih podatkih”.
Vrhovno sodišče EU je leta 2019 z razsodbo potrdilo stroga pravila varovanja ogroženih vrst na primeru, v katerem so želeli obsoditi in ustaviti lovljenje in pobijanje ogrožene populacije volkov. Razsodba pomeni pravno prakso za celotni evropski prostor in je vsem državam članicam ponudila enotne rešitve.
Finska agencija za prosto živeče živali pa je decembra lani začela z izdajo izrednih dovoljenj (dovoljenja za odstopanje) za odstrel volkov v Kuhmu, blizu ruske meje, in Liminki, južno od Ouluja.
Upravno sodišče severne Finske je letos odločilo, da so bila izdana dovoljenja za odstrel 10 volkov nezakonita. Retroaktivno (delujoč za nazaj) je sodišče preklicalo lani izdana dovoljenja, s katerimi bi lovci lahko ubili 10 volkov. Dovoljenje, izdano za območje Saunajärvi, se je nanašalo na celoten trop osmih volkov, medtem ko je dovoljenje, izdano za območje Liminka-Temmes, dovoljevalo odstrel dveh osebkov. Dovoljenja so bila izdana pod pretvezo “vzdrževanja populacije”, vendar je sodišče razglasilo, da ni bilo utemeljenega razloga za njihovo izdajo.
Junija je Finski inštitut za naravne vire (Luke) poročal, da se v preteklem letu populacija volkov v državi ni povečala, ocenili so jo na približno 290 osebkov. Natančne številke je nemogoče določiti, saj se volkovi – vključno s člani tropa Saunalahti – prosto gibljejo čez rusko mejo.
Odstrel volkov zaradi upravljanja s populacijo je decembra lani dovolilo finsko ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo. Uredba je dovoljevala izdajo odstopanj za odstrel do 20 volkov na podlagi velikosti populacije. Pred to odločitvijo je bilo dovoljenje mogoče izdati samo za odstrel določenih osebkov, za katere se domneva, da povzročajo škodo. Kasneje decembra je finska agencija za divje živali izdala izredna dovoljenja za usmrtitev 18 volkov.
V Sloveniji so številke podobne. Vsako leto MOP izdaja dovoljenja za odstrel določenih osebkov, tako na leto lovci ustrelijo vsaj 10 volkov, brez številk krivolova. Pri nas živi 112 volkov, ki se gibljejo čez hrvaško mejo.
Od leta 2019 izdaja ministrstvo za okolje in prostor (MOP), pod zahtevo rejcev in s predlogom Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) ter Lovske zveze Slovenije (LZS), s pristankom Zavoda za varstvo narave (ZVNRS), takšna dovoljenja za individualni odstrel od enega do treh volkov REDNO! Največkrat je njihov argument domnevna preprečitev škode nad človekovim premoženjem, torej PREVENTIVA.
Opozarjamo, da človekovo premoženje v večini primerov nikakor ni primerno zaščiteno pred napadi volkov.
Leta in leta je Agencija RS za okolje izdajala kvotna dovoljenja za odstrel več kot 10 volkov. Po obisku predstavnikov Evropske komisije in po razsodbi Upravnega sodišče RS je MOP spremenil strategijo in od leta 2019 izdaja individualna dovoljenja za odstrel, prav tako kot to počnejo na Finskem. Po habitatni direktivi je namreč mogoč odstrel tistega posameznika, ki je dokazano oškodoval človekovo premoženje, kljub temu da je bilo to premoženje primerno zaščiteno pred napadi volkov. Evropska komisija v te namene podeljuje 100 % nepovratna sredstva, ki se podeljujejo preko kmetijskih skladov. Volkovi, za katere MOP izdaja dovoljenje niso nikogar oškodovali!
Primer Finske je bil predložen Sodišču EU leta 2018, zatem ko je skupina okoljskih aktivistov izpodbijala odločbo finske Agencije za prostoživeče živali, da se lovcem izdajo dovoljenja za odstrel sedmih volkov v namen »upravljanja s populacijo«. Ta poteza je bila del novega načrta upravljanja s populacijo volkov na Finskem, ki jo je agencija argumentirala kot prispevek pri ohraniti populacije volkov v »ugodnem« stanju. Finski načrt je tako predvideval lokalno upravljanje populacije volkov z naslednjimi utemeljitvami: zmanjšanje krivolova, preprečevanje škode lovskim psom in izboljšanje občutka varnosti ljudi, ki živijo na območjih, ki se prekrivajo z območji volka. Prav tako upravlja z volkovi Slovenija.
Zaščitena vrsta, torej volk, je bila že na rob izumrtja zaradi pretiranega lova, krivolova in zaradi izgube habitata, njena populacija na Finskem pa je znašala manj kot 200 osebkov. Minimalna vzdržna populacija je vsaj 300 do 500 volkov, da bi se v njej lahko izravnavale izgube zaradi odklona od enakomerne spolne strukture, zagotovitve genske raznolikosti, nepredvidljivih dogodkov v okolju in čezmernega poseganja v populacijo.
Viri:
– Ministry proposes cull of 20 wolves, 2.11.2021
– Finland’s wolf population sees up to 50 percent growth this year, 8.11.2018
– EU, Finland Face Court Clash over Wolves, 26.9.2008
– Court: Wolf hunting permits granted improperly, YLE NEWS, 17.111.2022
Društvo za dobrobit živali AniMa in Alpe Adria Green
Slika sivega volka je simbolična

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja