Usmrtitev je že po naravi najbolj radikalno poseganje v osebke neke vrste in je zato ni možno utemeljiti kot ukrep varstva te vrste. Odstrel, kot glavni ukrep upravljanja s populacijo zaščitene vrste, rjavega medveda, je nesprejemljiv s področja mednarodne, evropske in slovenske zakonodaje, okoljskih posledic v sedanjosti in prihodnosti ter z moralno-etičnega vidika. Za Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je odstrel vsaj 115 medvedov vsako leto edina rešitev pri upravljanju s to vrsto. Zavarovane vrste, kot sta medved in volk, spadajo pod okrilje MOP (ta naj bi jih ščitil in varoval pred interesi človeka). Njihov odstrel pa izvrši Lovska zveza Slovenije (ZLS), ki je profitna nevladna organizacija, s statusom delovanja v javnem interesu in očitno najpomembnejši deležnik MKGP.

Tudi število medvedov in drugih vrst divjih živali (tudi strogo zaščitenih) za odstrel določi MKGP – Zavod za gozdove Slovenije (ZGS). Za ZGS je pomembna proizvodna funkcija gozda – torej dobiček in ga druge funkcije ne ganejo. Poleg lesa pa v proizvodno funkcijo spadajo tudi gozdne živali. Z LZS in ZGS so tesno povezani trije slovenski ponudniki in izvozniki divjačine, ki ponujajo tudi medvedje meso in medvedje šape (štajerski Gozdič, dolenjski Meglen in škofjeloški Nimrod).

Na MOP so v izrednih razmerah (medtem ko smo bili državljani v izolaciji, lovci pa so svoje kvote odstrelov veselo izpolnjevali in streljali po naših gozdovih) po hitrem postopku sprožili Upravni postopek izdaje dovoljenja za odstrel 115 medvedov do septembra 2020. Enkrat je odlok, drugič interventni zakon, spet tretjič dovoljenje za odvzem iz narave z odstrelom, a vsak dokument je kopija prejšnjega; morda je kakšnemu priložena še kakšna novonastala ekspertiza, ki takoj pade na izpitu Habitatne direktive EU.

Tako je novemu predlogu ZGS za poboj 115 medvedov priložena ekspertiza zaposlenih na Biotehnični fakulteti, ki podpira odstrel. Navedena ekspertiza je povsem nasprotna od prejšnjih raziskav in ugotovitev tako doma kot v tujini, zato nikakor ne more predstavljati edine strokovne podlage za odstrel, saj upravičeno dvomimo v njeno nepristranskost in strokovnost. Ekspertizi ni priloženih nobenih dokazov »peer-reviewed« sistema znanstvenega pregleda, ki bi lahko utemeljeval, da je dokument utemeljena strokovna podlaga nad vsemi drugimi projektnimi raziskavami, strokovnimi stališči in izkušnjami iz drugih držav, ki so bile podane v preteklosti, ki pa na žalost LZS-a, ZGS-ja in njihovih partnerjev ne podpirajo odstrela kot učinkovitega ukrepa sobivanja ljudi z medvedi. Hkrati je v celotni ekspertizi veliko nasprotujočih si navedb in trditev.

Spomnimo, da so pred sprejetjem Zakona o interventnem odvzemu 200 osebkov medveda in 11 volka iz narave leta 2019 bili zadnji trije Odloki o odvzemu medveda in volka iz narave pred Upravnim sodiščem RS zavrnjeni. Na Ustavno sodišče RS (US) sta bili vloženi dve pobudi za presojo ustavnosti v primeru interventnega zakona 2019/20. V času, ki si ga je US, prikladno za ZGS in LZS, vzelo za presojo, so lovci interventni zakon 2019/20 že izvršili in bili tik pred sprejetjem novega interventnega zakona za leto 2020/21, s katerim bi pobili še 240 medvedov in 30 volkov. Tik pred sprejetjem pa je US razsodilo, da se prvi interventni zakon 2019/20 razveljavi in pomeni kršitev Ustave RS. Kdo bo odgovarjal za pobite medvede in volkove še danes ni jasno, čeprav vemo, kdo je bil odgovoren. Vemo pa, da nekdo enkrat bo.

Vrhovno sodišče EU je že lansko leto razsodilo v korist zaščite volkov (medved spada v enak režim zaščite), ta razsodba pa pomeni pravno prakso za celotni evropski prostor in je za vse države članice enotna rešitev. In kljub vsemu je MOP letos v sodelovanju z ZGS in LZS spet pričelo s postopkom odstrela 115 medvedov, čeprav kvotni odstrel zaščitenih vrst ni dovoljen ne v domači zakonodaji in ne v EU zakonodaji (Habitatni direktivi). Kadar medved zaradi hrane redno zahaja v bližino naselij ali kadar isti osebek večkrat zaporedoma povzroča resno škodo na premoženju ljudi, ki je ustrezno zaščiteno, se izjemoma dovoli odvzem, tako imenovani izjemen odstrel takega osebka. Seveda je omenjeno škodo potrebno naprej nedvoumno dokazati.

V Sloveniji pa trenutno najbolj pogosta ukrepa, odstrel in krmišča, prispevata samo k večanju problema. Spomnim naj tudi, da domači in tuji lovci za medvedjo trofejo odštejejo od 2.500 do 6.000 eur in več. Medvedje meso je najdražja divjačina, kožuh je zdaleč največja vrednost, njegove tace pa so draga delikatesa. Lovci so krmljenje medveda ves čas opravičevali, in to počno še danes, z zaščito medveda, človekovega premoženja in možnostmi konfliktov z ljudmi. A pravi cilj je bil le to, da medved postane znova redna lovna divjad. Danes, ko jim je skoraj vsako leto izpolnjena želja za kvotnimi odstreli medveda, so postali tako arogantni, da zahtevajo od države tudi povrnitev stroškov odstrela. S tem ko se s pavšalnim odstrelom ubija medvede ne glede na njihovo konfliktnost in se hkrati s krmljenjem skrbi za večjo rodnost, poskuša LZS trajno ohraniti razloge za čim bolj intenziven lov.

Konfliktne osebke na podlagi posebej izvedenega postopka v skrajnem primeru odstreli interventna skupina na podlagi določb za odstrel po Uredbi. Intervencijska skupina pri svojem delu v okviru zakonskih in strokovnih pooblastil uporablja kot metode neposrednega reševanja težav: odvzem živih živali, plašenje s tehničnimi sredstvi in gumijastimi izstrelki ter usmrtitev živali s strelnim orožjem. Skupina lahko prizadetim, skladno z možnostmi, nudi tudi kemične repelente in tehnično zaščito za odvračanje rjavih medvedov, poleg tega pa opravlja številne razgovore z občani ter jih pomirja že s prihodi na kraj dogodka. Večino situacij reši s pogovori z občani in pristojnimi službami, v nekaj primerih je sodelovala z upravljavci lovišč pri odstrelu konfliktnih osebkov. Delovanje intervencijske skupine se ocenjuje kot zelo učinkovito, že uspešnost njenih metod dela (večino primerov reši že s pogovori) pa nakazuje, da za zmanjševanje konfliktnih situacij ni vedno potreben odstrel, nikakor pa se ta ne bi smel uporabljati preventivno. Če je delovanje intervencijske skupine učinkovito, ni logično zakaj je potrebno vsako letno uvajati nezakonit lov na medvede.

Vsi dosedanji ukrepi in dejanja MOP na tem področju so bili razveljavljeni oziroma spoznani za nezakonite in protiustavne s strani sodne veje oblasti. Tudi predlog za odstrel 115 medvedov je kršenje zakonodaje, mednarodnih obveznosti in odstopa od stroge zakonske zaščite, ki prepoveduje vsako ubijanje zavarovanih vrst.

Nevladne organizacije nasprotujemo izdaji Dovoljenja za odvzem 115 medvedov iz narave z odstrelom, zato zahtevamo, da se postopek o zadevi ustavi, saj bi že samo nadaljevanje postopka v smeri odstrela zaradi zmanjšanja števila medvedov pomenilo kršenje Habitatne direktive in drugih mednarodnih zavarovanj medveda, kot tudi Ustave Republike Slovenije.

Nevenka Lukić Rojšek, Društvo za dobrobit živali AniMa

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja