ZARADI INTERESOV PEŠČICE PONOVNO V POBOJ 115 MEDVEDOV, VEČINOMA MLADIČEV

V petek, 12. junija 2020, je Agencija Republike Slovenije za okolje znova izdala nelegalno dovoljenje »za odvzem iz narave« z odstrelom 115 osebkov vrste rjavi medved. Neustavni interventni zakon 2019 je bil že izveden, pobitih je bilo skoraj 200 medvedov in vseh 11 za poboj načrtovanih volkov, plus 14 dodatnih v krivolovu. Dovoljenje za lov spodbuja krivolov, Slovenija je to že večkrat dokazala!!! Ali medved, ko ga uplenijo ostane živ? Ne! Plenijo plenilci zato, da preživijo, kajti plen je njihova hrana. Človek, ki ima polno malho vsega, nima prav nobenega opravičila, da pleni strogo zavarovane vrste. Lovci medvede in seveda tudi druge živali, ki so čuteča bitja, z zmožnostjo zavedanja prav tako kot človek, ubijejo s puško.

Pa poglejmo podrobnosti dovoljenja za odstrel 115 medvedov. Kar 80 (70 %) medvedov za odstrel je težkih do 100 kg, torej spolno še nezreli mladički. Takšno kvotno pobijanje spolno nezrelih mladičev, ki pa imajo najokusnejše meso, pomeni ogrožanje dolgoročnega preživetja vrste, saj Zavod za gozdove ali Lovska zveza ne moreta vedeti, kateri so tisti osebki medvedov, ki so ključni za biološko raznovrstnost populacije. Se pa seveda omogoči najboljše meso na menijih »priznanih« preprodajalcev in ponudnikov medvedjega mesa.

Druga nesprejemljiva podrobnost v nelegalnem dovoljenju za odstrel 115 medvedov je izredno visok odstrel mladičev v loviščih s posebnim namenom, torej v osrednjem življenjskem območju medveda, daleč od naselij. V teh loviščih s posebnim namenom gospodari Zavod za gozdove.

Potencialna nevarnost za konflikte z medvedom nastane, ko se medved pojavi v bližini naselij ali zahaja v naselja. A tudi tu Slovenija ne ravna v skladu z zakoni. Sodišče EU je v primeru Romunije razsodilo, da je prepovedano pobijanje osebkov ogrožene vrste tako v naravi, kot tudi v naseljih. MOP pa je dne 11.6. po hitrem postopku izdal odločbo za odstrel mladiča, ki je zašel v naselje Rakitna; uboj medveda je še istega dne izvršila intervencijska skupina lovcev (kdo je/bo prevzel in prodal meso tega medveda?).

Novo dovoljenje velja do 30. septembra 2020, nato bodo zelo verjetno podali dovoljenje še za 115 medvedov od septembra 2020, saj tako načrtujejo v STRATEGIJI UPRAVLJANJA RJAVEGA MEDVEDA (Ursus arctos) V SLOVENIJI za obdobje 2020–2028. Strategija je nastala na osnovi spornih utemeljitev prof. Jerine z Biotehniške fakultete, ki je zanemaril vse rezultate dosedanjih raziskav in dobrih praks po svetu ter s svojo ekspertizo poskuša upravičiti poboj medvedov.

AniMa se z omenjeno strategijo ne strinjamo, saj nasprotuje domači in mednarodni zakonodaji. Želje ministrice Pivčeve in njenih deležnikov se bodo tako očitno uresničile, kljub vsem zakonom, posledicam, razsodbam in sodbam tako domačih sodišč, kot Sodišča EU. Ljudje zelo hitro pozabljamo, zato bi radi spomnili, da je lansko leto, na natanko isti datum, predvsem zaradi pritiskov, medijske manipulacije in ignoriranja zakonodaje s strani Ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejet neustavni interventni zakon za odstrel 175 medvedov in 11 volkov, ki ga je aprila letos Ustavno sodišče razveljavilo, ko je bil že izveden (?). Pred tem so bili trije Odloki o kvotnih pobojih medvedov zaustavljeni s strani Upravnega sodišča.

Dovoljenje za odstrel je zločin! Imenujejo pa ga dovoljenje za »umik iz narave«. Kam umaknejo medvede? Na menije prestižnih restavracij? Predlog za odstrel je pripravila zelo kontroverzna služba, to je Zavod za gozdove, ki vidi samo proizvodno funkcijo gozda in živali v njem, torej dobiček. Divjad, ki je predvidena za odstrel, lahko slovenske lovske družine prepustijo tudi lovskim gostom. Na Zavodu za gozdove Slovenije so lani na ta račun zaslužili okoli 2,4 milijona evrov.

Lovska zveza Slovenije se je sprva strinjala s predlogom za poboj 115 medvedov, ki ga je brez legitimnih argumentov pripravil Zavod za gozdove Slovenije samo na način predvidevanja, kar nikakor ni sprejemljivo glede na to, da je medved strogo zaščitena ogrožena vrsta. Po habitatni direktivi je dovoljena le usmrtitev konkretne živali, ki zaporedoma kljub ustreznim zaščitnim ukrepom povzroča škodo ali ogroža ljudi oziroma premoženje, kar je seveda treba dokazati. Kvotni odstrel ni opravičljiv z nobenim argumentom!

Zavod za gozdove, ki je pripravil predlog za odstrel 115 osebkov vrste rjavi medved, (kar 80 mladičev), vidi samo proizvodno funkcijo gozda. Z medvedjim mesom in trofejami trgujejo. Nikjer pa ne omenjajo npr. prenehanje krmljenja medveda, saj je dopolnilno krmljenje eden od razlogov za višjo stopnjo rasti populacije medvedov v Sloveniji. Krmljenje medveda skrajša obdobje zimskega počivanja, saj mu ni treba iskati hrane v naravi, povzroča pa tudi visoke koncentracije medvedov okoli krmišč in poveča možnost konfliktnih situacij z medvedi. Na krmiščih za medveda se hranijo tudi druge divje vrste živali, zato obstaja velika nevarnost, da se na krmiščih prenašajo bolezni med živalskimi vrstami.

Zmanjšanje krmljenja bi povzročilo upočasnitev rasti populacije medvedov na bolj naravno stopnjo, s čimer bi se zmanjšala gostota medvedov na nekem območju. Dopolnilno krmljenje pa je eden od razlogov za višjo stopnjo rasti populacije medvedov v Sloveniji in visoko koncentracijo medvedov v bližini krmišč. Dokler bo medved trofeja ter specialiteta, bo javnost dvomila v opravičenost odstrela na stotine medvedov.

Evropska komisija omogoča 100 % financiranje zaščitnih ukrepov, kot tudi 100 % povračilo škode, ki nastane zaradi medveda, a v Sloveniji je na voljo samo 80 %, čeprav je Ministrica Pivec lansko leto govorila o 90 %. Vlada RS svojim državljanom ne omogoča, da bi izkoristili omenjeno financiranje zaščitnih ukrepov in škod. V nobenem primeru pa ta argument ne sme biti razlog za tako drastično poseganje v populacijo zaščitenih vrst.

Od ubijanja mladičev imajo dobiček »le« Zavod za gozdove in z njim povezani preprodajalci z divjačino, kot so Nimrod, Meglen in Gozdič. Nimrod je drugi največji izvoznik divjačine v Evropi; le desetino od 2.200 ton divjačine prodajo doma, največ izvozijo v Švico, Francijo, Italijo in Avstrijo, torej tja, kjer je lov na medveda prepovedan. Družinsko podjetje Nimrod iz Škofje Loke odkupuje uplenjeno divjad, meso pa predela in proda hotelom, restavracijam in trgovskim verigam po Evropi. Prodaja raste, nove kupce iščejo v Nemčiji. Vsako leto dobijo več divjačine iz Slovenije, saj se lovci držijo dobro pripravljenih načrtov odstrela. Po 30 odstotkov prodajo jelenjadi in divjega prašiča, 20 odstotkov srnjadi in enak delež medvedov, muflonov, gamsov in damjakov. Primanjkuje pa jim mesarjev, zato so nekaj sodelavcev iz pakirnice prekvalificirali v mesarje, da v zadnjih mesecih leta, ko je največ dela, delajo v predelavi. Še vedno v sezoni, ko delajo v dveh izmenah, najamejo še 30 delavcev.

Ne lovci, ne ta tri podjetja, ne Zavod za gozdove pa očitno ne poznajo Habitatne direktive. Očitno ne poznajo niti domače zakonodaje, predvsem pa ne poznajo tega, kar bi moral poznati vsak izmed nas, to je Ustava RS. V Sloveniji od leta 2004 ravnanja z medvedi in drugimi zavarovanimi vrstami ureja Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uredba). Uredba v 14. členu določa jasne omejitve pri ravnanju z živalmi živalskih vrst iz priloge 1, kamor je uvrščen tudi rjavi medved, in sicer: prepovedano je prevažanje, prenašanje, prodaja, zamenjava ali ponujanje za prodajo ali zamenjavo živih ali mrtvih živali živalskih vrst. Velike zveri so zavarovana vrsta živali, zato je trgovanje z njimi in njihovimi izdelki oziroma deli v skladu z Uredbo absolutno prepovedano.

Kako lahko torej kdorkoli v Sloveniji ponuja / prodaja ali izvaža meso medveda, če je to protizakonito? Kako lahko na tem temeljijo cela podjetja, ki so med največjimi izvozniki divjačine v Evropi? Zakaj organi pregona v teh primerih ne ukrepajo in teh podjetij ne sankcionirajo? Na ta vprašanja bi morali odgovoriti odgovorni v vladi in notranjem ministrstvu.

Že leta sledimo tudi lovskim forumom in smo vedno znova presenečeni, kako dobro vedo, da to kar počno, ni ne prav, ne zakonito, ne moralno, pa vendar iščejo vse možne načine kako »na črno« prodati meso medveda in zaobiti zakonodajo – takole piše eden izmed lovcev leta 2010: »Uplenitelj ne sme odkupit mesa medveda, ker je to že prodaja delov živali, ki je po uredbi zaščitena vrsta. Lahko pa ga vzame, če mu ga upravljavec lovišča podari. Lahko se meso tudi uporabi na skupnem srečanju članov upravljavca lovišča, pod pogojem, da je porcija zastonj. Vsaj jaz si to tako tolmačim. Prepovedano je prodajati, podariti pa je dovoljeno. Tudi podariti zanesljivemu človeku, ki bo uradno sprejel podarjeno, neuradno pa se bo nekako oddolžil. Zanimivo pa je, da Uredba tako veleva že 5 ali 6 let in šele letos se jo je začelo upoštevati. Vse skupaj je posledica prodaje mesa medvedov v Italijo. Italijanski aktivisti so nato ukrepali, saj evropska zakonodaja izrecno prepoveduje trgovanje z deli zaščitenih živalskih vrst. Posledično je tudi MOP moral podati tako mnenje, ki je v skladu z evropskimi predpisi. Vsa zadeva se lahko kaj hitro uredi, čaka se strokovne predloge ZGS, da se spremeni uredba v toliko, da bo dovoljena izjema prodaje delov uplenjenih medvedov. Do takrat pa … kot sem na začetku zapisal, lahko mirne volje “podarite” meso ali trofejo uplenjenega medveda. In morebitna ne realizacija predvidenega števila medvedov za odvzem, zaradi internih prepovedi lova se bo najbrž obravnavala na inšpektoratu MKGP – lovski inšpektor.« Kdo in kako je omogočil z medvedjim mesom?

V prispevku “V Kranj na medveda: pri Matjažu Erzarju, mojstru za divjačino” (Reporter, 31. mar. 2019) lahko preberemo, da dobite v Kranju pri Matjažu Erzarju, mojstru za divjačino medvedje specialitete. Bolj kot je meso mehko, torej mlado in se žival ni prehranjevala z mrhovino, bolj gre v slast (???). “Divjačina je Erzarju prinesla slavo enega največjih slovenskih mojstrov za pripravo mesa divjadi, h kateremu se gostje vozijo ne samo iz vse Slovenije, temveč tudi iz tujine. Italijani imajo sploh posebno radi divjačino, k njemu prihajajo tudi številni gostinci iz sosednje Italije. »Zahtevajo težke menije, a vse se zmenimo: od polhov, medvedov, divjih rac, kar dobim in napraskam. Fazane jim včasih pečem v glini, tega pri nas nihče ni počel.« V tem trenutku je Erzar precej jezen na ekologe, ki blokirajo odstrel medvedov. Kljub trenutni zapori odstrela medvedom kmetje ne prizanašajo, pravi Erzar: »Misliš, da kmetje zdaj ne pobijajo medvedov? Pobijejo vsakega, ki pride mimo, a nihče tega ne upa na glas povedati. Kraške jame so polne medvedov.«”

O življenju divjih živali odločajo strokovnjaki tistih dejavnosti, ki najbolj škodijo biotski raznovrstnosti. Prvi sovražnik biotski pestrosti je intenzivno kmetijstvo in reja, kot ga spodbuja Slovenija preko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, drugi največji sovražnik biotski raznovrstnosti pa je lov, ki ga prav tako regulira omenjeno Ministrstvo.

Za konec naj s citatom iz članka, objavljenega na spletni strani Agrobiznis finance (Nimrod je drugi največji ponudnik divjačine v Evropi, 26.10.2017) ilustriramo odnose med ponudniki mesa divjadi, ZGS in LZS ter osnovni motiv za pobijanje medvedov pri nas: »Nimrod ima dobro urejeno zbiranje divjadi v koži, ta sistem je Miro Hlede zasnoval skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije, Lovsko zvezo Slovenije in lovskimi družinami. … Pogodbe o odkupu divjadi imajo s 390 od nekaj čez 400 lovskih družin v Sloveniji.«

Iz vsega navedenega ne more biti nobenih dvomov več, kaj je resnični razlog za poskuse legalizacije pobijanja medvedov v Sloveniji in kaj je razlog, da je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo najnovejšo odločbo za »odvzem« 115 medvedov »iz narave« z odstrelom.

Društvo za dobrobit živali AniMa

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja