Še vedno pomnimo leto 2012, ko je Zavod za gozdove RS predlagal poboj četrtine populacije rjavega medveda in tretjine populacije volkov – razkrilo se je, da je predlog vse prej kot strokoven. Tedanji minister (iz stranke Desus) je »strokovni predlog« Zavoda za gozdove oklestil za 10 odstotkov pri medvedu in 20 pri volku, a se je izkazalo, da je šlo le za politično izigravanje. Domnevni 10-odstotni izpad je ministrstvo nadoknadilo z izrednimi dovoljenji za individualni odstrel, ki so v pristojnosti Agencije RS za okolje. Med žrtvami tega odstrela so z utemeljitvijo, da predstavljajo neposredno nevarnost za človeka, pobili tudi medvedke, ki so tehtali komaj okoli 26 kilogramov.

Včeraj, 10.6.2020 je intervencijska skupina z izrednimi dovoljenjem Agencije RS za okolje ustrelila mladega medveda, starega največ dve leti, ki nikogar ni ogrožal in ni povzročil nikakršne škode. Kaj se je zgodilo Agencije RS za okolje si lahko samo mislimo. Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) je novi minister Vizjak naredil čistko, zamenjal je prav vse, ki imajo vsaj malo znanja in izkušenj z zaščito okolja, tudi ogroženih vrst živali, ter jih (bo) zamenjal s takšnimi, ki ne poznajo ne domače in ne evropske zakonodaje. A zato jim je prav malo mar. Na MOP so/bodo iz drugih razlogov – da uveljavijo parcialne ekonomske interese glasnih interesnih skupin, kot so lovci in rejci, ki jim je nova vlada očitno zelo naklonjena, še bolj kot prejšnja. Ne pozabimo, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), pod pretvezo ukrepov zoper COVID19, speljalo odkup ovčetine in divjačine ter vse shranilo med blagovne rezerve.

Odstrel mladiča medveda je dokaz za to. Brez upoštevanja načela previdnosti, brez upoštevanja, da obstajajo druga sredstva, s katerimi bi lahko medveda preplašili in odgnali, so medveda ustrelili. Tako kot znova načrtujejo poboj 115 medvedov, kljub temu, da so lovci opravili svoje delo in do sedaj pobili skoraj 200 medvedov po interventnem zakonu, za katerega danes vsi vemo, da je bil neustaven in s tem protizakonit. Ta mladič medveda, ubit včeraj na Rakitni, ne bo vštet v novo kvoto 115 medvedov, predvidenih za odstrel. Koliko jih pobijejo na črno, ne moremo dokazati, vemo pa, da so številke vsaj četrtina kvotnega odstrela, ki ga predlaga MOP, spelje pa MKGP. Ni logike, a v naši državi to nikogar, razen organizacij za zaščito živali in ozaveščenih državljanov, ne moti.

Odločbo za izredni odstrel, kot v včerajšnjem primeru, izda Agencija republike Slovenije za okolje, torej Ministrstvo za okolje. Konfliktne osebke (torej tiste, ki povzročajo večkratno škodo na premoženju človeka, ki pa je seveda primerno zaščiteno ali pa ogrožajo človekovo življenje) na podlagi posebej izvedenega postopka v skrajnem primeru odstreli interventna skupina na podlagi določb za odstrel. Metode dela intervencijske skupine so bile do sedaj zelo učinkovite: večino primerov so rešili že s pogovori, kar nakazuje, da za zmanjševanje konfliktnih situacij ni vedno potreben odstrel.

Povprečna starost pobitih medvedov znaša manj kot tri leta, medvedji mladiči pa živijo z materjo dve leti. Medvedov kožuh je zaželena trofeja, njegove tace so draga delikatesa. Medvedje meso v prestižnih restavracijah v alpskih državah sodi v vrh gastronomske ponudbe in je sploh najdražja »divjačina«. V Sloveniji so trije večji ponudniki divjačine, ki ponujajo tudi medvedje meso. To so štajerski Gozdič (http://www.gozdic.si/), dolenjski Meglen (http://divjacina-meglen.si/), znan po medvedjih šapah, in škofjeloški Nimrod (https://www.nimrod.si/). Slednji je, z 2.200 tonami letno, drugi največji ponudnik divjačine v Evropi.

Pri nas se z medvedom trguje in najboljše je prav meso mladega medveda, ki ni bil hranjen z mrhovino. Zato lovci medvedom nastavljajo krmo, največ koruzo, kajti proti mesu mrhovinarjev imajo ljudje predsodke. Medved pa je tudi mrhovinar – to je dejstvo. Krma in antropogeni izvori hrane predstavljajo v Sloveniji 40% delež celotnega medvedovega prehranjevanja, rastlinski delež znaša 47%, živalski pa le 13%. Človekovo krmljenje medveda predstavlja izjemno visok delež njegove dejanske prehrane, če upoštevamo da gre za divjo živalsko vrsto.

Krmljenje pozitivno vpliva na plodnost medvedov. Vsako leto lovci medvedom zagotovijo umetno, nepotrebno obdobje hranjenja, ki traja več mesecev. Našo medvedjo populacijo krmijo lovci s kalorično krmo tik pred zimsko hibernacijo, zato imajo mladiči večje možnosti preživetja zaradi večje koncentracije maščob. Medvedke imajo zaradi krmljenja mladiče, ko so mlajše. Zakaj torej lovci krmijo medvede? Zato da jih lahko več pobijejo.

Priznani ameriški biolog in raziskovalec črnih medvedov Lynnom Rogers je potrdil, da so na njegovem trenutnem študijskem območju v Minnesoti medvedi, ki so krmljeni, v povprečju stari 3,4 leta, ko imajo prve mladiče. Na raziskovalnem področju, kjer medvedi uživajo samo hrano iz narave, brez človekovega krmljenja, pa je povprečna starost medvedov, ki imajo prvič mladiče, 6,4 leta. V Sloveniji medvedke polagajo vsako drugo leto, spolno dozorijo v starosti 2,5 let do 4 leta. ??

Spomnimo, da je Vlada RS nezakonito »upravljala« s populacijo medveda z letnimi odloki o odstrelu, najbolj si bomo zapomnili Pahorja in Židana (oba SD), ki sta lovcem izročila monopol nad našim medvedom in spodbujala preprodajo z medvedjim mesom, tako smo danes največji izvoznik medvedjega mesa v Evropi. Vlada Boruta Pahorja je takrat, ko naj bi opravljala le še tekoče posle, legalizirala trgovanje z ogroženimi vrstami živali. Poskrbeli so, da se s pobitimi medvedi in deli njihovih teles lahko trguje, čeprav je trgovanje z ogroženimi vrstami v svetu strogo prepovedano, kar je Slovenija kot podpisnica konvencije CITES, ki ureja to področje, dolžna spoštovati. V zatišju vrhunca političnega kolapsa je Pahorjeva vlada lovski bratovščini velikodušno podarila komercialni monopol nad populacijo slovenskega medveda.

Leta 2018 je izvršitev takratnega odloka zaustavilo upravno sodišče, ker Ministrstvo za okolje in prostor ni uspelo dokazati družbene nesprejemljivosti medveda v primeru preštevilčne populacije. Nato je 20.6.2019 slovenski parlament na pobudo Ministrstva za okolje in prostor po hitrem postopku sprejel interventni zakon, po katerem naj bi lovci do konca aprila 2020 iz narave »odvzeli« 200 medvedov. Razloga za sprejetje zakona naj bi bila porast poročil o napadih zveri na rejne živali in omajan občutek varnosti pri prebivalcih območij, ki se prekrivajo z življenjskim prostorom medveda in volka. Nato so poskusili še z drugim interventnim zakonom, po katerem bi pobili 240 medvedov. A jim ni več uspelo, kajti Ustavno sodišče RS je zakon razglasilo za neveljaven. Na žalost so sodni mlini vrteli tako dolgo, da so lovci vse pobili.

Varstvo medveda in volka je dolžnost, določena v več mednarodnih pogodbah, ki zavezujejo Republiko Slovenijo. Najpomembnejši med njimi sta Bernska konvencija, kjer se medved nahaja v Dodatku II (Strogo zaščitene živalske vrste), ter Konvencija o biološki raznovrstnosti. Varstvo medveda zagotavlja tudi pravo EU v Direktivi o habitatih, kjer se medved nahaja v Prilogi II (Živalske in rastlinske vrste v interesu Skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja) ter Prilogi IV (Živalske in rastlinske vrste v interesu Skupnosti, ki jih je treba strogo varovati). Volk in medved štejeta med prvine biotske raznovrstnosti, namen varovanja katere je ohranitev naravne dediščine, k čemur zavezuje tako državo kot lokalne skupnosti tudi 73. člen Ustave Republike Slovenije. MOP, Lovska zveza Slovenije in MKGP se že nekaj časa trudijo, da bi Evropska komisija spremenila status medveda v manj zaščiteno vrsto, torej da bi imel medved status lovne vrste, a ne gre in ne bo šlo.

Medveda ogroža uničevanje in krčenje življenjskega prostora zaradi prometne infrastrukture, intenzivnega kmetijstva in naseljevanja ljudi v habitate zveri. Medvedom se vedno znova prekinjajo selitveni koridorji in z gradnjo avtocestnih in železniških povezav onemogočajo stiki.

Uboj tega mladiča ni bil potreben in sumimo, da ni bil zakonit, saj predvidena škoda in nesprejemljivost s strani tamkajšnjih prebivalcev po nobenem zakonu niso upravičen argument za odstrel. A ker so bili doslej vsi odloki, predlogi in interventni zakon speljani nezakonito, kar so potrdila tudi sodišča, bodo sedaj lovci pobijali medvede z izrednimi dovoljenji za individualni odstrel, ki so v pristojnosti Agencije RS za okolje, ali pa nezakonito, oziroma v krivolovu.

Prosimo, da ne objavljajte slik in posnetkov, sploh ne lokacije medveda. Medvedi v Sloveniji so zelo ogroženi! So priljubljena lovska trofeja, hkrati se z mesom in drugimi deli trguje.

Spodaj je fotografija medvedka, ki so ga 10.6.2020 ubili. (fotografija: vir facebook) Lahko preberete tudi nekaj odlomkov iz knjige Medved v Sloveniji, lovca Lada Šviglja (v fotografije).

Društvo za dobrobit živali AniMa

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja