Do konca leta 2023 bodo lahko lovci in turisti usmrtili ter prodali 235 medvedov

Ministrstvo za naravne vire in prostor je na podlagi telefonskega klica Zavoda za gozdove povečalo število medvedov za odstrel s 230 na 235 osebkov.
Po informativnem ceniku LZS gost za odstrel medveda lahko plača od 600 do 6.500 evrov. V letnem poročilu LZS ni razvidno, kolikšen je letni dohodek od lova in trofej, prav tako ne kolikšen je dohodek od lovskega turizma. Torej denar od lova in prodaje divjačine pobere lovska družina oziroma posamezni lovec. Danes je lovni turizem ena izmed pomembnih dejavnosti lovske družine, saj predstavlja kar dobro petino vseh prihodkov družine.

Rjavi medved je mednarodno opredeljen kot prizadeta vrsta, kar pomeni, da ji grozi izumrtje, če se bodo dejavniki ogrožanja nadaljevali. Najbolj ga ogrožajo uničevanje in krčenje življenjskega prostora, prekinjanje selitvenih koridorjev in onemogočanje stikov z osnovno populacijo, na primer z zgraditvijo avtocestne in železniške infrastrukture in seveda lov.
Slovenija odstrel določa kot enega glavnih upravljavskih ukrepov, ker je to najceneje in najhitreje. Največji vpliv na škode imajo preventivni ukrepi za zaščito premo-ženja. Ob ustrezni in vzdrževani zaščiti je mogoče škode močno omejiti. Na voljo imamo številne uspešne in učinkovite ukrepe za regulacijo, kot so: možnost interven-cije, ozaveščanje, odškodninski sistem, električne ograje, uravnavanje krmljenja, v zadnjih letih pa tudi sofinanciranje zaščitnih ograj in ovčarskih psov, uvedba možnosti za plačilo dodatnega dela zaradi zaščitnih ukrepov, urejanje komunalnih odpadkov v naseljih na območju velikih zveri, ohranjanje plenske baze itd.

Pomor medvedov je nasilno dejanje

K zmanjševanju škode pa bi v prihodnosti pripomoglo tudi upoštevanje prehranskih navad medvedov, še posebej dobro upravljanje s populacijami prostoživečih parkljev, saj lahko zmanjšana številčnosti jelenjadi in srnjadi (lov) privede do pogostejšega ple-njenja domačih živali in posledično povečanega števila škodnih dogodkov.

Ni dvoma o učinkih krmljenja na povečanje populacije medveda. Najučinkovitejše reševanje konfliktov med človekom in medvedom, oziroma bistveno boljša alternativa kot poboji je, da se medvedom onemogoči dostop do visoko kalorične krmne hrane.

Prosimo delite! Ozaveščajmo skupaj.

Fotografija je bila objavljena na socialnih medijih, po informacijah lovske inšpekcije je nastala v podjetju Nimrod d.o.o, ki preprodaja z divjačino in ima sklepnjene pogodbe z lovskimi družinami.

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja