Danes nas je 24 sopodpisnikov odprtega pisma le-to poslalo Evropski komisiji, Evropskemu parlamentu, v vednost tudi predsedniku vlade gospodu Šarcu in večini sloveniskih medijev.

Sporočamo vam, da ne bomo odnehali!

Mi smo glas tistih, ki svojega glasu nimajo, tistih, ki ste se jih namenili brezsramno in brez vsakih argumentiranih razlogov pobijati.

Ne poslušate nikogar, razen peščice živinorjecev, Ministrstvo za kmetijstvo je “prevzelo” pristojnost Ministrstva za okolje.

Vse kar 24 sopodpisnikov želi je, DA JE ODSTREL ZADNJA IN NE PRVA IN NAJENOSTAVNEJŠA REŠITEV!

Pismo objavljamo v celoti:

PONOVNO ODPRTO PISMO EVROPSKI KOMISIJI O ODSTRELU MEDVEDOV IN VOLKOV V SLOVENIJI Aktivisti iz 20 slovenskih nevladnih organizacij za dobrobit živali smo 1.7.2019 na Evropski parlament in Evropsko komisijo naslovili odprto pismo, v katerem smo obe instituciji obvestili o nekaterih dejstvih in naših stališčih glede interventnega zakona z dne 29.6.2019, po katerem naj bi lovci v Sloveniji do konca aprila 2020 iz narave »odvzeli« 200 medvedov, do septembra 2020 pa bi lahko odstrelili tudi 11 volkov. Evropski parlament se do danes ni odzval, Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji pa nam je po dveh dneh posredovalo odgovor, v katerem je zapisalo, da strokovne službe Evropske komisije s področja Habitatne direktive1 že proučujejo nastali položaj v Sloveniji. Evropska komisija je na Vlado Republike Slovenije takoj po sprejemu zakona naslovila poziv, naj Slovenija namesto odstrela »posnema dobre prakse sobivanja velikih zveri in človeka v državah članicah« in naj »počaka na skorajšnjo razsodbo Sodišča EU, ki … pripravlja interpretacijo člena v Habitatni direktivi o izjemah, ki dovoljuje nadzor velikih zveri z odlovom«, saj naj bi razsodba prinesla pravno prakso in enotne rešitve za celotno Evropo. Evropska komisija je tudi nedvoumno opozorila Slovenijo, da je doslej prejela skoraj 5 milijonov evrov za projekte LIFE SLOWOLF in DINALP BEAR z namenom podpore sobivanju z medvedi in volkovi in ne za pomor teh živali. Po preteku dveh mesecev ugotavljamo, da je Vlada RS povsem ignorirala poziv Evropske komisije, čeprav je področje varovanja zaščitenih živalskih vrst pomemben del okoljske politike, ki ne more biti zgolj državna domena. Vlada očitno ne vidi protislovja v tem, da je pravkar organizirala Blejski strateški forum na temo trajnostnega razvoja, sočasno pa izničuje pretekle napore za vzpostavljanje ravnovesja v naravi z ustrezno biotsko raznovrstnostjo, ki nujno vključuje tudi zveri.

______________________

1 Direktiva Sveta 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst.

Čez poletje je bilo v Sloveniji ustreljenih okrog 140 medvedov, pred nekaj dnevi pa tudi samo 15 kg težek volčji mladič. Rejci drobnice od uveljavitve interventnega zakona izvajajo stalne pritiske na Ministrstvi za kmetijstvo in za okolje in prostor ter v nasprotju s politiko Vlade RS in Evropske komisije javno zahtevajo iztrebljenje medvedov in volkov. Njihove zahteve temeljijo na pristranskih presojah dejanskega števila medvedov in volkov v slovenskih gozdovih. Žal se tudi strokovna monitoringa Biotehniške fakultete in Zavoda za gozdove precej razlikujeta v teh ocenah, predvsem pa je presenetljivo, da se je število medvedov in volkov v zadnjih treh letih v Sloveniji kar nenadoma podvojilo.2 Rejci odkrito in javno priznavajo, da zaščitnih ukrepov, ki jih sofinancira država, ne izvajajo in ne nameravajo izvajati. Kljub majhnemu številu podpornikov v slovenski javnosti so skupaj z lovci izkoristili pristranskost medijev, vključno z javno radiotelevizijo, tako da nasprotniki odstrela skoraj ne pridemo do besede. Dobivamo pa pisma iz območij največje gonje proti volku in medvedu, ki pričajo o utišanju kmetov, ki ob dosledni rabi zaščitnih ukrepov že desetletja brez težav sobivajo z medvedom in volkom. Dobivamo tudi grožnje s smrtjo, v katerih anonimneži nasprotovanje odstrelu enačijo s podporo migrantom. V ozadju tovrstnega nasilnega poenostavljanja razbiramo antropocentrično in rasistično razumevanje suverenosti, ki je v popolnem nasprotju z vrednotami Evropske unije. Zagovorniki pravic živali, s katerimi si delimo naravo, se trudimo vzpostaviti strpen in strokoven dialog s pristojnimi institucijami in osveščati javnost. Žal za naše argumente ni posluha, pomor medvedov in volkov se nemoteno nadaljuje. Neparlamentarna stranka je nedavno celo ponujala denarno nagrado za vsako ubito zver, kot da smo se vrnili v 19. stoletje. Tisti rejci, ki vidijo le najlažjo rešitev, to je odstrel, in tisti lovci, ki v odstrelu najdejo dober zaslužek, so se povezali in vzeli pravico in zakon na področju sobivanja človeka z zvermi v svoje roke. Predsednik Lovske zveze Slovenije pri tem javno priznava soodgovornost lovcev za nastali položaj.3

Vlada RS je očitno nemočna, saj nasilnežem populistično popušča, obenem se namenja zahtevati dodatna evropska sredstva za zaščitne ukrepe, ne prenovi pa povsem zastarelega pravilnika o odškodninah kmetom za od zveri pobito drobnico iz leta 2005, kaj šele prav tako zastarelega in z evropsko zakonodajo neusklajenega Zakona o zaščiti živali iz leta 2013.

__________________

2 Nuša Hrga (2018): Spremljanje varstvenega stanja populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji z neinvazivnim genetskim vzorčenjem. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta.

3 »Res pa je, da smo v preteklosti tudi na podlagi zahtev sindikata kmetov odstrel jelenjadi povečali tudi za 35 odstotkov in to predvsem na teh osrednjih območjih, kot sta Kočevj e in Notranjska, kjer je osrednji bivanjski prostor zveri. … Prepričan sem, da če bi imeli več jelenjadi, bi bilo napadov na drobnico manj.« Lado Bradač, predsednik Lovske zveze Slovenije v članku O javnih polemikah o odstrelu živali, očitkih, da so lovci morilci, in o položaju lovstva pri nas na spletnem portalu Svet24, 26.9.2019. https://novice.svet24.si/…/morali-bomo-sprejeti-dejstvo-da-…

Namesto tega je že pred sprejetjem odlok o odstrelu 175 medvedov in 7 volkov za leto 2020.4

Vlada v njem upravičuje odstrel prav z evropsko Habitatno direktivo, v delu, kjer slednja naslavlja »družbeno sprejemljivost« sobivanja z medvedom in volkom. Vtis prebivalcev o nesprejemljivosti sobivanja naj bi se v zadnjem času v Sloveniji okrepil, kar Vlada domneva na podlagi javnomnenjskih anket, ankete projekta Slowolf pa kažejo drugačno stanje.5 V postresničnem svetu vsak izbira, komu bo verjel, medvedi in volkovi, tudi mladiči, pa brez izbire umirajo.

Zato v imenu medvedov in volkov, ki so čuteča živa bitja, a le nemočen predmet politične in medijske manipulacije ter ciničnega zaslužkarstva, članice in člani 24 spodaj podpisanih nevladnih organizacij znova pozivamo Evropsko komisijo, da ukrepa v prid spoštovanju evropske Habitatne direktive in ohranjanju kakovostnega naravnega okolja za sedanje in prihodnje rodove. Pozivamo Evropsko komisijo, da se pri Vladi RS zavzame za takojšnjo uveljavitev moratorija na odstrel, dokler ne bo objavljena uvodoma omenjena razsodba Sodišča EU. Pozivamo Evropsko komisijo, da Sloveniji ne namenja dodatnih sredstev za zaščitne ukrepe, dokler je v veljavi interventni odstrel. Pozivamo Evropsko komisijo, da Slovenijo opomni na neusklajenost nacionalne zakonodaje na področju zaščite živali z evropskimi direktivami, in v skladu s postopki ukrepa proti tej državi članici zaradi neupoštevanja evropske zakonodaje. Pozivamo Evropsko komisijo, da Vladi RS konkretno sugerira dobre prakse sobivanja z zvermi v drugih državah članicah in pogojuje kmetijske in okoljske subvencije iz evropskih skladov z uvajanjem teh praks.

______________

4 Predlog predpisa: Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (ursus arctos) in volka (canis lupus) iz narave za obdobje do 30. septembra 2020. https://e-uprava.gov.si/…/predlogipre…/predlogpredpisa.html… X Y8 5 Raziskava odnosa rejcev drobnice, lovcev in širše javnosti do volka in upravljanja z njim: Končno poročilo akcije A.6 projekta LIFE+ SloWolf; Opisna analiza rezultatov anketne raziskave. http://www.volkovi.si/…/Ursa/koncno_porocilo_slowolf_a.6.pdf

PODPISNIKI

DRUŠTVO ZA DOBROBIT ŽIVALI AniMa
ALPE ADRIA GREEN, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave
ZAVOD NAŠ KUŽA, Zaščita in pomoč živalim
DRUŠTVO LAJKA
ZAVOD PIT
DRUŠTVO ZA POMOČ PSOM SRCE ZA BULLE
DRUŠTVO MAČJA PREJA
DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI ARJA DRUŠTVO ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE PROSTOŽIVEČIH IN ZAVRŽENIH ŽIVALI GRAJSKE TAČKE PTUJ
DRUŠTVO ANIMAL ANGELS
DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI NOVO MESTO
DRUŠTVO MISSION PAWSIBLE
OBALNO DRUŠTVO PROTI MUČENJU ŽIVALI
DRUŠTVO ZA POMOČ ŽIVALIM RUBAYAL DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI MARIBOR LIGA ZA PREPOVED LOVA NA PROSTOŽIVEČE ŽIVALI V SLOVENIJI DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI LJUBLJANA
DRUŠTVO ZA VAROVANJE OKOLJA IN POMOČ ŽIVALIM V STISKI REKS IN MILA DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI POSAVJE DRUŠTVO ZA ZAŠČITO KONJ
TERRA ANIMA, DRUŠTVO ZA POGLOBLJENO EKOLOGIJO CERKLJANSKI MLADINSKI ALTERNATIVNI KLUB
Organizatorji protesta NE UBIJAJ! SOBIVAJ! PROTESTIRAJ!

V vednost: Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja