Potrebujemo dolgoročne rešitve

S 1. julijem je začel veljati vladni interventni zakon, ki odreja poboj 200 medvedov in 11 volkov zaradi domnevnega ogrožanja rejnih živali in ljudi.

Dejanski razlogi za približevanje zveri človeškim naseljem so preveč intenzivno krmljenje, s katerim si lovci zagotavljajo dobičkonosen trofejni lov zveri, in pretiran odstrel srnjadi, ki je glavna hrana zveri. Rejci drobnice, ki je najbolj ogrožena, zahtevajo iztrebljenje medveda in volka, zaščitne ukrepe, ki jih že leta zagotavlja država (ograje, pastirski psi, subvencije itd.), pa zavračajo.

Tradicionalno vpliven kmečki sindikat spretno izkorišča podporo konservativnih strank in strahuje vlado, sredinske in leve stranke pa molčijo. In slovensko javno mnenje?

Stalna prisotnost stališč rejcev in lovcev do tega problema v nekaterih medijih, ki širijo histerijo z grozljivimi fotografijami razmesarjenih živali, namesto da bi z objektivnim poročanjem prispevali k boljši informiranosti, vzbuja vtis, da slovenska javnost tiho podpira odstrel 20% populacije zveri ali da ji ni mar.

Drži prav nasprotno: že ob uveljavitvi zakona je 20 društev za zaščito živali podpisalo protestno pismo Evropski komisiji in Evropskemu parlamentu, ki ti instituciji obvešča, da Slovenija z odstrelom krši evropsko Direktivo o habitatih. Evropska komisija se je takoj odzvala, da bo preučila položaj.

Medtem ko meljejo počasni evropski mlini, smo že v juliju zbrali 13.462 podpisov peticije proti odstrelu medvedov in volkov, ki jih v petek,

16.8.2019, ob 10h

končno predajamo Ministrstvu za okolje in prostor (Dunajska 48, 1000 Ljubljana) po tednih in tednih čakanja na termin za sestanek z ministrom za okolje, ki ga sicer nenehno oblegajo rejci in lovci.

S predajo podpisov želimo doseči, da se prisluhne glasu razuma glede sobivanja človeka z medvedom in volkom. Potrebni so dolgoročni ukrepi, da bo »volk sit in koza cela«. Slovenija mora ohraniti svojo populacijo zveri, ki je ključna za ohranjanje naravnega ravnovesja. Lovci v to ravnovesje vse preveč posegajo, ceno za to pa zdaj plačujejo kmetje, ki so pred časom zahtevali odstrel srnjadi zaradi povzročanja škode na poljščinah.
Zato je potrebno znatno omejiti in bolje nadzorovati odstrel srnjadi ter pogojiti subvencioniranje reje živali na območjih volka in medveda z izvajanjem zaščitnih ukrepov.
Pozivamo vlado, naj ne bo talka maloštevilne interesne skupine, ki zahteva nasilne rešitve tukaj in zdaj, brez misli na dolgoročne posledice. Slovenija smo tudi mi, ki se z odstrelom medvedov in volkov ne strinjamo, in veliko nas je.

Odstrel žalostno ponazarja bistvo sodobnega odnosa človeka do narave: instantni nasilni posegi za današnjo korist, jutrišnje posledice pa v tako zapletenem sistemu, kot je narava, niso predvidljive in se izkazujejo za večjo škodo od tiste, ki se jo na hitro preprečuje.

Društvo za dobrobit živali AniMa

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja