Upravno sodišče je ustavilo izvajanje dovoljenja za odstrel 235 medvedov.

A so v tem času lovci medvede pobiti in s tem uresničili svoj načrt in ekonomske interese.

Upravno sodišče je 23. maja ustavilo odstrel 235 medvedov, Ministrstvo za naravne vire je šele 26. maja, torej tri dni kasneje, obvestilo vse lovske družine, da je s 23. majem ustavljen odstrel.

Je pa ministrstvo 13. aprila 2023 z digitalnim vročanjem dovolilo odstrel od trenutka, ko je bilo poslano digitalno dovoljenje za odstrel. Nekaj dni zatem nam je ministrstvo k dovoljenju poslalo popravek napake in 230 medvedom dodalo še 5 – po telefonskem klicu Zavoda za gozdove Slovenije.

Na državni ravni predpisane visoke kvote odstrela zavarovanih živalskih vrst so namenjene ustvarjanju ekonomske dejavnosti lovskega turizma.

Za odstrel medveda “lovski turisti” v povprečju plačajo okoli 1.000 evrov, za “trofejne” primerke pa lahko tudi do 10.000 evrov. Po navedbah Zavoda za gozdove Slovenije predstavlja lovski turizem »dodatni zaslužek lovskim družinam«.

Lovske družine imajo sklenjene pogodbe s podjetji, ki trgujejo z divjačino. V naših gozdovih lahko lovi vsak, tudi brez dovoljenja, samo lovcu mora plačati odstrel in da ga lovec spremlja. Po naših ocenah je zaslužka s poboji medvedov vsako leto okoli milijon evrov.
Podatkov o tem komu in koliko gre ta denar, koliko je od tega plačanega davka, saj gre za naše skupno premoženje nimamo, saj nam podatka ne razkrijejo ne Ministrstva ne Lovska zveza.

Čudno ne, glede na to, da bi morali biti v demokraciji ti podatki tudi javno objavljeni?

Prepoved lova je edina bistvena prednost, ki jo imajo zaščitene vrste. To, da država ne izvaja dovolj intenzivno drugih ukrepov, ki bi izboljšali toleranco interesnih skupin, ne more biti razlog za odreditev odstrela.
Ekspertiza, na katero se sklicuje dovoljenje za odstrel 235 medvedov neprimerno prikazuje podatke o povečanju števila konfliktov. Iz ekspertize lahko sklepamo, da so novo metodo ponderiranja škod uvedli zato, ker se število konfliktov dejansko ne povečuje in statistika ne bi opravičevala lova. Zato so opažanja medveda začeli šteti med konflikte in ponderiranje prilagodili svojemu cilju.

V skladu s Smernicami o strogem varstvu živalskih vrst v interesu Skupnosti na podlagi direktive o habitatih se kot razlog, naveden pod točko b) 1. odstavka 16. člena Direktive o habitatih zahteva, da mora biti škoda, ki jo je treba preprečiti, resna, le-to pa je potrebno oceniti za vsak primer posebej, ko se pojavi težava.

235 medvedov letos, 220 prejšnje leto in še 200 prej, ki so ali še bodo odstreljeni z dovoljenjem države ni ogrozilo človekovega življenja ali škodovalo premoženju, je pa za skoraj milijon evrov napolnilo denarnice neznanim prejemnikom.

Pa ne, da bi bilo to bistvenega pomena, najhuje je, da gre za genocid nad strogo zavarovano vrsto pod pretvezo strokovnosti in z blagoslovom gospoda Brežana, ministra za naravne vire, čigar naloga je varovanje naravnih virov in ne razprodaja živih čutečih bitij oziroma njihovo naklepno uničevanje.

Očitno je, da se v Sloveniji na delovno mesto ministrov za kmetijstvo in za naravne vire postavi rejce in ekonomiste, ki zasedejo funkcijo samo zato, da uresničujejo želje in interese rejcem in lovcem.

V ta namen uporabljajo antropocentrične in strokovno fleksibilne strokovnjake.

Fotografija je bila objavljena na socialnih medijih. Po naši prijavi na lovski inšpektorat smo izvedeli, da je nastala v Nimrod d.o.o., podjetju, ki trguje z divjačino.

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja