19 Nov 2019
november 19, 2019

Živali so čuteča bitja!

0 Comment

Živali so čuteča bitja in prišel je čas, da to zapišemo tudi v zakonodajo.

Zakonska ureditev statusa živali pri nas je zastarela, ne sledi znanstvenim dejstvom in zahtevam državljanov.

PODPIRAMO PREDLOG SPREMEMBE ZAKONA S KATERIM BO ŽIVALIM PRIZNAN STATUS ČUTEČEGA BITJA.

“Evropska unija v svojih dokumentih priznava živalim poseben pomen, saj člen 13 Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da so živali čuteča bitja.

Ministrstvo za pravosodje je v predlog sprememb Stvarnopravnega zakonika vključilo določbo novega 15.a člena, ki določa, da so živali čuteča živa bitja ter da njihovo zaščito urejajo posebni zakoni. Za živali se uporabljajo določila Stvarnopravnega zakonika, ki urejajo premičnine, če zakon ne določa drugače.

Vključitev predlagane določbe v Stvarnopravni zakonik je prvi in pomemben korak pri zavedanju in podelitvi živalim posebnega statusa, hkrati pa je apel na pripravljavce ostale zakonodaje, da tudi oni naredijo korak v smeri sistemskega urejanja položaja živali, kot so to storile nekatere druge države (npr. Francija in Portugalska imata v Civilnih zakonikih opredeljeno, da so živali »čuteča bitja«).

Živali ni mogoče enačiti s položajem stvari, potrebno jim je priznati lastnost čutečnosti. Ocenjujemo, da je dozorel čas, ko mora družba na živali prenehati gledati kot zgolj na telesni predmet, ki ga človek obvladuje, in da je samo in izključno namenjen služenju in izpolnjevanju osebnih interesov lastnika, kot to velja za stvari.”

 

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja